DUYURU | KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ ÜYELERİNE BİLGİLENDİRME

DUYURU |     KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ ÜYELERİNE BİLGİLENDİRME

DUYURU | KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ ÜYELERİNE BİLGİLENDİRME

                                         

Karşıyaka’mız bu dönemde son derece önemli aşamalardan geçmektedir. Yönetim Kurulumuz bir yandan kulüp borçlarıyla, icra takipleriyle, davalarla, transfer yasaklarıyla ve tesisleşmeyle uğraşırken, bir yandan da hem Karşıyaka’mızın 104 yıllık şerefli geçmişine sahip çıkmakta, hem de sağlıklı geleceğimizi oluşturabilmek için kulübümüzü kurumsal bir statüye kavuşturabilme gayreti içerisinde hukuki, mali ve idari yapılanmayı tamamlamaya gayret etmektedir. Unutulmamalıdır ki, hukuki bir bakış açısı olmadan, mali bir disiplin olmadan, sağlıklı bir idari yapılanma olmadan elde edilebilecek sportif başarılar hep kısa süreli kalmaktadır. Gerek ülkemizde gerek dünyada bunun birçok olumsuz örneği bulunmaktadır. Bu nedenle, Kurtuluş Savaşımızı verirken bir yandan da parlak geleceğimizin temellerini atma çabasından da hiç ödün vermiyoruz.

Adı geçen sağlıklı kurumsallaşmanın en önemli adımlarından biri de bugünün gerçeklerine uygun, hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek derecede açık, çağdaş, olası sorunların çözümüne ciddi katkı verebilecek kalitede bir tüzüğe sahip olmaktır. Bu amaçla bir süredir bu konuda çalışmalar yapılmış, sonuçlar internet sitemizden üyelerimizle paylaşılmış ve elden geldiğince herkesin içine sinebilecek bir metin oluşturulmaya çalışılmıştır. 29 Aralık 2015 tarihindeki son genel kurulumuzda da Şubat ayı içerisinde “tüzük değişikliği” gündemli genel kurulumuzun toplanması noktasına ulaşılmıştır. Yönetim Kurulumuz bunun gereğini yerine getirerek “tüzük değişikliği” gündemiyle genel kurul toplantısının yapılması için gerekli hazırlıklara başlamıştır. Bu çerçevede, söz konusu genel kurul için ilk toplantı tarihi 25 Şubat 2016 olarak belirlenmiştir.

Mevzuata uyarınca “Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz”. Yine tüzüğümüze göre de “Genel Kurul, Yönetim Kurulunca en az on beş gün önceden toplantıya çağırılır.  Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi posta veya elektronik posta yolu üyelere bildirilir. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeniyle 2.Toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir“.

Mevzuata uygun bir şekilde ikinci toplantı günü olarak da 12 Nisan 2016 günü belirlenmiştir. Bu arada Yönetim Kurulumuz hukukçularla ve akademisyenlerle birlikte mevcut tüzük taslağını son bir kez gözden geçirecektir. Ayrıca yakın zamanda çıkması öngörülen ve kulüplerde büyük değişiklikler yaratması beklenen Spor Yasasıyla gelebilecek olası hükümlerin de taslağımıza monte edilmesi amaçlanmaktadır.  Oluşturulacak son metin de 12 Nisan 2016 tarihinden belli bir süre önce yine tüm üyelerimizle internet vasıtasıyla paylaşılacaktır. Bu çalışmalarımızın Karşıyaka’mıza hayırlı olmasını temenni eder, sağlıklı kurumsal yapımızın oluşturulması yolunda tüm Karşıyakalıların desteğini yanımızda hissetmek istediğimizi önemle belirtiriz.

 


Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu

KSK.ORG.TR Tüm Hakları Saklıdır, Copyright 2015. Tasarım ve Programlama : Ünlem Bilişim.