Karşıyaka Spor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Karşıyaka Spor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Karşıyaka Spor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Yönetim Kurulumuzun 13.10.2017 tarih 131 nolu 5. bendde belirtili kararının tadili ile Olağanüstü Genel Kurul Kararı Gündem maddeleri ve toplantı tarihleri şu şekilde oluşturulmuştur.

08.11.2017 saat 18:00’de Karşıyaka Belediyesi Nikah Dairesinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 15.11.2017 saat:18:00’da aynı yerde çoğunluk aranmaksızın olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına toplantıya katılanlarca oybirliği ile karar verildi.

Gündem:

1. Açılış,
2.
Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması, Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
3.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi,
4.
Kulüp Başkanının ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,
5
. Mali konuları görüşmek,  Kulüp hesaplarının Genel Kurula sunulması, Derneğin devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından toplam borcun ne şekilde yapılandırılabileceği ve Tüzük Madde 13/h gereği Futbol Şubesinde şirketleşme çalışmalarına başlanılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
6.
Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı ile alınan tavsiye kararının Yönetim Kurulumuzca onaylanması ile; Kulüp hesaplarının 2012 yılından itibaren yapılan incelemesi belirgin ve işe yarar bir netice vermemesi sebebiyle ‘Karşıyaka Spor Kulübü’nün 2012 yılı başından itibaren hesaplarının, gelir-gider tablolarının, borç ve alacak durumunun varsa temliklerin ve ayrıca tüm amatör şubeler dahil hesaplarının tarafsız ve yetkin bir kuruluşça incelenmesi, rapora bağlanarak Kulübümüze iletilmesi, konularında;
7.
Dilek ve temenniler
8.
Kapanış

Değerli Üyelerimizin teşriflerini rica ederiz. 23.10.2017

Saygılarımızla,

Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı

Haber Fotoğrafları

KSK.ORG.TR Tüm Hakları Saklıdır, Copyright 2015. Tasarım ve Programlama : Ünlem Bilişim.