Olağan Mali Genel Kurul ile Seçimli Genel Kurul İlanı

Olağan Mali Genel Kurul ile Seçimli Genel Kurul İlanı

Olağan Mali Genel Kurul ile Seçimli Genel Kurul İlanı

İlan Yayın Tarihi: 28 Nisan 2017


Karşıyaka Spor Kulübü Derneği Olağan Mali Genel Kurul ile Seçimli Genel Kurul İlanı

Karşıyaka Spor Kulübü Derneği’nin Olağan Mali Genel Kurul ile seçimli Genel Kurul Toplantısı 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 18:00’de Caher Dudayev Bulvarı No:42 Mavişehir adresinde bulunan Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda yapılacaktır. Söz konusu tarihte gündemin seçimler dışındaki maddeleri, 14 Mayıs 2017 Pazar günüde bir gün önce kongre başkanlık divanın belirleyeceği saat 10:00-15:00 saatlerinde gündemin seçim maddeleri yerine getirilecektir. Bu toplantıda ekseriyet sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 20 Mayıs 2017 Cumartesi ve 21 Mayıs 2017 Pazar günü aynı yer ve aynı saatlerde ekseriyete bakılmaksızın yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Değerli Üyelerimizin teşriflerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Mutlu Altuğ

Karşıyaka Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı


Gündem:

1.Gün

1.         Dernek Başkanı tarafından kongrenin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal marşı

2.         Kongre Başkanlık Divanı Başkan ve Üyelerinin Seçimi ve Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

3.         Dernek Başkanının konuşması

4.         Mali Genel Kurulun görüşülmesi 

5.         Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgesinin okunması

6.         Denetim Kurulu raporunun okunması

7.         Yönetim ve Denetim Kurulu raporları üzerine görüşmeler

8.         Yönetim Kurulunun mali ve idari bakımdan ibrası

9.         Denetleme Kurulu raporunun ibrası

10.       Taslak bütçenin görüşülmesi ve onaylanması

11.       Ertesi gün yapılacak seçimlerin başlangıç ve bitiş saatlerinin belirlenmesi. (saat:10:00 ile 15:00 arası)

2.Gün

12.       Seçimler;

a.         Dernek Başkanının Seçimi

b.         Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

c.         Disiplin Kurulu Seçimi, Sicil Kurulu Seçimi, Denetleme Kurulu Seçimi

13.       Dilek ve temenniler ve Kapanış


Bilgilendirme;

          Üyelerimizin oy kullanabilmeleri için; varsa 2017 ve öncesi aidat borçlarını seçim tarihinden bir gün öncesi mesai saati bitimine kadar kulübümüz muhasebesine yatırılması gerekmektedir.

          Tüzük m.22 gereği Yönetim Kurulu ile Başkanlığa aday olacakların listesi aday olanlardan birisi tarafından genel kurul toplantısının yapılacağı tarihten (ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadı ise ikinci toplantı gününden) bir gün önce saat 17:00’a kadar üç nüsha hazırlanacak dilekçe ekinde Divan Başkanlık Kurulu’na teslim etmek zorundadır.Haber Fotoğrafları

KSK.ORG.TR Tüm Hakları Saklıdır, Copyright 2015. Tasarım ve Programlama : Ünlem Bilişim.