YÖNETİM KURULUMUZUN AÇIKLAMASI

YÖNETİM KURULUMUZUN AÇIKLAMASI

YÖNETİM KURULUMUZUN AÇIKLAMASI

 Divan Kurulumuz tarafından medyaya, stad ve salon inşaatlarımızla ilgili ‘Görülen lüzum üzerine’ bir komisyon oluşturulduğu ve kararın yönetimimize bildirildiği duyurulmuştur. Karşıyaka’mızda Divan Kurulu bir danışma organı niteliğindedir. Görev ve yetkilerinin sınırları tüzüğümüzle çizilmiştir.Tüzüğe göre de Divan Kurulunun böyle bir görev ya da yetkisi bulunmamaktadır. Tam tersine, tüzüğümüzde “tesislerin korunması, gelişmesi ve yönetimi için gerekli önlemleri almak” Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri arasında sayılmaktadır.

Daha da önemlisi, tüzüğümüzde kulübümüzün organları sayılırken Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu zorunlu organlar arasında sayılırken, Divan Kurulu “diğer organlar” başlığı altında düzenleme altına alınmıştır.

Önemle üzerinde durmak ve hatırlatmak gerekir ki, yine tüzüğümüze göre, zorunlu organlar dışında başka organlar kurulabilse de, bu organlara Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarının devredilemeyeceği açık bir şekilde tüzüğümüzde hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle, Divan Kurulumuzun “yetki devri” anlamını taşıyacak olan bu bildirisinin hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır.

Kulübümüzle ilgili her türlü tasarruf ve yetki seçilmiş yönetim kurullarındadır. Divanın yönetimimizle komisyonla ilgili bir bilgi paylaşımı olmamıştır. Yönetimimiz, stad ve salon inşaatları hususunda gerek belediyeler gerek siyasiler gerek bürokratlarla sürekli temas halindedir.

Kulübün Kurtuluş Savaşı’nı sürdürürken her platformda stad ve salon konusunda girişimimiz de sürmektedir. Nitekim geçtiğimiz ay stad inşaatımızın ihalesinin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından Başkanımız Fatih Diniz, acilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’yla görüşerek projenin karşısına yeni engel çıkarılmayacağına dair söz almıştır.  Kulübümüzün kurtuluşu olarak gördüğümüz tesisleşme konusunda asla geri adım atmayacağımızın, projelerin her an takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Stad ve salon konusunda tüm yetki, karar ve uygulama yönetim kurulumuzdadır. Konuyla ilgili otorite ya da irade boşluğu yoktur. Olması da düşünülemez.

KSK.ORG.TR Tüm Hakları Saklıdır, Copyright 2015. Tasarım ve Programlama : Ünlem Bilişim.