Tarihçe

KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜNÜN KURULUŞU

Kulübümüzün ilk kurucularından ünlü Kuvayı Milliye kahramanı Kadızade Zühtü Işıl`ın anılarından öğrendiğimize göre, takımımızı kurmak için bir zeytin ağacı altında karar veren gençler; Yunan, Rum, İngiliz, ve Ermeni takımlarına karşı mücadele etmek için ant içmişlerdi. 1900 yılında yabancı egemenliğinde bir sömürge kenti gibi olan İzmir`de  Türk gençlerinin futbol kulüplerinde  milli örgütlenme yapmak istemeleri Karşıyaka Spor Kulübü`nü doğurdu.

İzmir futbol ligi, bu azgın yabancıların takımları ile doluydu.Panianios, Apollon, Pelops, Evangelidis, İskoç, Karakoviri, Midilli karması gibi Rum Yunan-İngiliz ve Ermeni karışımı takımlar ile İtalyan Garibaldi takımı başa güreşiyordu. İzmir`i daha sonra Yunanlılara satacak olan Başpapaz Hrisostomos, her maça gelip, Rum takımlarını takdis ediyor, rahipleriyle beraber tirübünlere ilahiler okuyordu.

İşte böyle bir ortamdı, Türkleri de futbol kulübü kurmaya iten. İki büyük reaksiyon doğdu. Birincisi 1912`de Karşıyaka`da Karşıyaka Spor Kulübü`nün doğuşu, ikinciside Türklük için er meydanına atılmış yüce hareketlerdi.

Kurucumuz Kadızade Zühtü Işıl anlatıyor:

"Kaf Sin Kaf`ın kurulduğu tarih 1912`dir. Evvela o günün Karşıyaka`sını anlatmaya çalışacağım. 1908 Meşrutiyet İnkilabı olduğu zamanda bizim nesil 10-15 yaşında idi. Hürriyet, Adalet, Musavat, Uhuvvet, diye dört inanç doğmuştu... İttihat-ı Terakki Fırkası Hürriyeti ilan ettiği o gün bizler de "Yaşasın Hürriyet" diye bu heyecanlı günleri alkışlamıştık.

Memleket bizimdi, fakat hakim olan Türkten başkalarıydı. Ticareti, sanayi herşeyi Türk`ten başkaları için bir nimetti. Hürriyet ilanı ile "Türküz "diye övünmek ihtiyacını yavaş yavaş duymaya başladık, her sahada duyulan bu ihtiyaçlar bizi sporda örgütlenmeye itti.

İşte bu atmosfer içinde bizler, 10-15 yaşlarında çocuklukla gençlik arasında bocalayan bir nesildik. Spor ruhu o zaman bizlerde tedrici uyanmaya başladı. Ve bu tahayyül ettiğimiz spor, o güne kadar Türk olmayanların sanki inhisarında idi. 

İzmir`de Rumların Panyanios, Apollon ve bir çok kulüpleri vardı. Bornava`da da İngilizler`in kendi aralarında bir toplulukları mevcuttu. O tarihte bizde aramızda para toplayarak top aldık. Kısa pantolonlarla o günün sahası olan Osmanpaşa Camii`nin yanındaki ilk mektebin bulunduğu yerin bitişiğindeki arsada oynamaya başladık.

Bu arsa şimdiki, çocuk yuvasının bulunduğu köşkle, bir tarafı Alaybey`de diğer tarafı Karşıyaka`da olan geniş bir bahçe idi, sahibi de Omiros isminde  ve eşi İngiliz olan Karşıyakalı bir kişi idi. Cami ve mektep arasında halen duvarla hudutlu bu bahçenin arasındaki geniş saha bizim futbol sahamız olmuştu."

"Aramızda ilk defa bir topluluk kurmaya 5-6 arkadaş o günlerde bu arsada karar verdik. Ağabeyim Kadızade Raşit, teyzezadem Süreyya İplikçi, ben, Refil Civelek, Osman Nuri, Örnekköylü Hüseyin, bir zeytin ağacının altında hafif yağmurlu bir günde bizde bir kulüp kurmayı tasarlamıştık. İçimizdeki milli heyecan bir yangın gibi ateş almıştı.

Bize, muhitimizden çığ gibi gençlik katıldı. Kendi aramızda bir takım yapmıştık. 2-3 ay sonrada bu topluluğumuzu daha çok canlandırmayı düşündük. Bu bizim için bir özlem olmuştu. İttihat-ı Terakki Cemiyeti`ne müracaat ettik, bizi himayenize alınız bir kulüp teşkil edelim daha verimli çalışmak arzusundayız dedik. Olumlu karşıladılar, size bir oda tahsis edelim burada teşkilatlanın, bu külübü vilayete müracaat ile tescil edebiliriz dediler.

Bu büyük bir ümit olmuştu. Haftanın birkaç gününde akşamları burada toplanıp tasarladıklarımızı büyüklerimize iletiyorduk. Onlardan büyük teşvik görmeye başlamıştık. Bir müddet sonra vilayete müracaatla hukuk müşavirliği kanalı ile kulübümüz "Karşıyaka Mumaresei Bedeniye Kulübü" ismi altında teşekkül etmiş oluyordu. Karşıyaka Spor Külübü, artık doğmuştu.

Tarih, 1 Kasım 1328 yani 1912 idi..."

ATATÜRK VE KARŞIYAKA

Mustafa Kemal Atatürk`ün, bir çok spor kulübü tarafından kendi kulüplerinin taraftarı olduğunu söylemi sadece İzmir’de değil, bütün Türkiye’de ifade edilmektedir. Bu konuda gerek söz konusu spor kulübü sitelerinde, zaman zaman basında yer alan bazı yazıları okumaktayız.

Biz Karşıyakalılar olarak, "Ulu Önder hangi takımın taraftarıydı?" tartışmasına girmeden, onun devrimlerine ve ilkelerine bağlılığımızı sürdürerek, ulusal egemenliğimize sahip çıkmamız konusunda işaret ettiği hedeflere inatla yürümeye devam ediyoruz.

13 Karşıyakalı evladımızı şehit verdiğimiz Çanakkale Savaşı`nda Mustafa Kemal Paşa’nın şu anısını sizlerle paylaşırsak;

Çanakkale Savaşı sırasında keşif görevine çıkan bir Türk askeri, yakaladığı İngiliz askerini gırtlağından tutup Mustafa Kemal Paşa`nın karşısına getirir. Paşa, İngiliz askerine, memleketinden kalkıp buralara niçin geldiğini sorduğunda "Spor için.." cevabını alır. Mustafa Kemal: "Bizim neferi nasıl buldun?" diye sorar. Esir asker, "Spor bilmiyor.." diye cevaplar. Bunun üzerine Mustafa Kemal; "Bana spor nedir? diye sorarlarsa vereceğim cevap şudur: Spor, vatan ve milletin yüksek menfaatlerine tecavüz edenleri gırtlağından yakalayıp memleket ve millet hadimlerinin huzuruna getirebilmek kabiyet-i maddiyesi ve maneviyesidir." demiştir.

Mustafa Kemal Atatürk yine değerli araştırmacı Sancar Maruflu’nun KSK’nin 95. yıldönümü nedeni ile düzenlenen paneldeki konuşmasında Ulu Önder’in “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.” sözünü KSK’nin ikinci ziyaretinin etkisiyle söylediğini tarihçi Afet İnan’a atıf yaparak anlatmıştır. 1937’de şöyle demiştir Ulu Önder... ‘‘... Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.’’. Bu sözlerden sonra aslında söylenecek pek fazla söz yok. Kısaca bu nitelikler hangi spor kulübünde, hangi takımda, hangi sporcuda ise, Atatürk o kulübün, o takımın, o sporcunun taraftarıdır.

Diğer yandan Mustafa Kemal’in Karşıyaka ve Karşıyaka Spor Kulübü ile tarihi buluşmalarına bakacak olursak;

Karşıyaka Spor Kulübü, 1 Kası 1912 günü Karşıyaka Mumaresei Bedeniye Kulübü asıyla daha sonraki yıllarda bir Kuva-i Milliye kahramanı olarak anılan Zühtü Işıl ve silah arkadaşları tarafından kuruluyor. Zaten kulübün renkleri de Türklüğün en önemli iki değerinden geliyor. Karşıyaka kırmızısını bayraktan, yeşilini ise İslam`dan alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk de kulüp yöneticilerinin Milli Mücadele`deki etkinliklerini karşılıksız bırakmamış. Örneğin İzmir`in düşman işgalinden kurtuluşundan sonraki ilk gün, yani 10 Eylül 1922`de bu şehirde bir karargâh oluşturmasını istediğinde adres olarak dönemin Karşıyaka Spor Kulübü başkanı Sadi İPLİKÇİ`nin köşkünü göstermiş. Herkes tarafından bilinen, Atatürk`ün ayaklarının altına Yunan bayrağının serilmesi ve kendisinin bunu başka bir milletin değerlerine böyle hakaret edemeyeceğini söyleyerek yerden kaldırması olayı da bu köşkte yaşanmıştır.

Atatürk`ün Karşıyaka`ya olan ilgisi elbette bu olaylarla sınırlı değil. Milli Mücadele döneminde ve sonrasında İzmir`e yaptığı her ziyarette Karşıyaka Spor Kulübü`nü ziyaret eden Gazi, defalarca futbol ve tenis takımlarının antrenmanlarını da izlemiş. Kulübün armasında Ay - Yıldız kullanılması emrini de bizzat kendisi vermiş.

Gazi Mustafa Kemal`in genç Türkiye Cumhuriyeti`nin Cumhurbaşkanı olarak ilk ziyaret ettiği kulüp Karşıyaka Spor Kulübü`dür. Kendisinin kulübe yaptığı iki ziyarette imzaladığı hatıra defterindeki yazılar da aşağıda yer almaktadır.

İlk ziyaret 13 ekim 1925 tarihini taşıyor,

Gazi bu yazılarında deftere şu notları düşüyor: "Karşıyaka Spor Kulübü`nde karşı karşıya bulunduğum gençlik iftihara şayandır. Bu gençlik muvacehesinde istikbalin kuvvetli saadeti ne bariz görünmektedir.”

Gelelim ikinci ziyarete. Önce o tarihlere bir gidelim. 1925 yılı içinde ve 1926’nın başlarında devrimlerin önemli bir kısmı gerçekleşmişti. Bu arada Terakkiperver Fırkası irtica ile ilgili görülerek kapatılmıştı. İrtica dalgaları zaman zaman ortada görülmekte idi. Eskiye bağlı olmaktan kurtulamayanlar, çıkarcı düşüncelerin etrafında birleşenler, cumhuriyete ve onun başındaki Cumhurbaşkanına karşı bir takım çalışmalar içindeydiler.

Gazi 8 Mayıs 1926`da Konya`dan başlayarak bir yurt gezisine çıkmıştı. 16 - 30 Haziran 1926 tarihleri arasını da İzmir`e ayırmıştı. 14 Haziran günü Balıkesir’den İzmir’e geçeceği sırada İzmir Valisi’nden İzmir’de kendisine karşı bir suikast düzenlendiği haberini aldı. 14 Haziran gecesi Mustafa Kemal’e suikast girişiminde bulunacaklardan, ulusal bağımsızlık savaşında Mustafa Kemal’in yanında yer almış olan Kadı Hurşit’in oğlu da vardı. Mustafa Kemal, babasının hizmetlerinden ötürü, 1920’de Büyük Millet Meclisi’ne Rize Milletvekili olarak Ziya Hurşit’i seçtirmişti. Mustafa Kemal, suikastçıların yakalanmasından sonra, 15 Haziran saat 19.00’da İzmir’e doğru yola çıktı. 16 Haziran’da, Soma, Menemen’e uğrayarak, 16 Haziran akşamı saat 18.00’de İzmir’e vardı.

İşte bu önemli gelişmelere rağmen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ve beraberindeki heyet 24 Haziran 1926 tarihinde Karşıyaka Spor Kulübünü ziyaret eti. KSK Bayan tenisçilerinin maçlarını seyrederek KSK Şeref defterine;

"Bu defa ki ziyaretimde geçen aylar da masarrıf ve mesai hizmetin kıymetli asarını gördüm. Teşekkür ve tebrik ederim."

Gazi Mustafa Kemal
(24 Haziran 1926)
(İsmet İNÖNÜ, Fahrettin Paşa,Dr. Tevfik RÜŞTÜ)
 


Mustafa Kemal 15 Ocak 1923 tarihinde çok sevdiği annesi Zübeyde Hanım’ı Karşıyaka’da kaybediyor. 27 Ocak 1923 tarihinde mezarı başına gelen Mustafa Kemal annesinin mezarı başındaki konuşmasının sonunda şu yemini ediyor; “Validemin ruhuna ve bütün ecdat ruhuna ahdetmiş olduğum vicdan yeminimi tekrar edeyim. Validemin kabri önünde ve Allah`ın huzurunda yemin ediyorum. Bu kadar kan dökerek milletimin elde ettiği ve sağlamlaştırdığı hâkimiyetin muhafaza ve müdafaası için icap ederse validemin yanına gitmekten asla tereddüt etmeyeceğim. Milli hâkimiyet uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun”. Karşıyakalılar, ulusal egemenlik yolunda bu yeminin de bekçisi olduğunu aradan geçen 88 yıla rağmen unutmamıştır.

Gazi Mustafa Kemal 11 Ekim 1925`te Karşıyakalılara hitaben Naim Palas Oteli`nin balkonunda yaptığı konuşmasında, burayı ne kadar çok sevdiğini anlatmak için şu sözcükleri tercih ediyor: "İzmir`in Karşıyakalıları; sizi derin muhabbetle selamlarım… Ben bütün İzmir`i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir`in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim. Yalnız, bir rastlantı beni Karşıyaka`ya daha fazla bağlamıştır. Karşıyakalılar!Annem, sizin sinenizde, sizin topraklarınızda yatıyor. Karşıyakalılar! İzmir`i gördüğüm gün, öncelikle Karşıyaka`yı ve orada da sizin Türk topraklarınızda yatan anamın mezarını gördüm."

Gazinin evlenmek için ise Karşıyakalı bir kızı, annesinin defnedilmesi için ise Karşıyaka`yı seçmesinin de tesadüf olamayacağı da aşikârdır.

Karşıyaka Halk evindeki onuruna düzenlenen baloya gelirken-1930

KSK ziyareti, Mahfel - 1926

KARŞIYAKA'DA SPOR VE KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ TARİHİ

Bir Karşıyakalı için "spor", her şeyden önce Karşıyaka Spor Kulübü (KSK/Kaf Sin Kaf) demektir. Bu kulüp hakkında yazıp çizmiş bir sosyologun belirttiği üzere, "Karşıyaka ve KSK birbirini bütünleyen, birbirlerinin eski deyişle mütemmim cüzleridir. Birisi olmadan diğerinin olması mümkün değildir. Böyle olduğu için de. Kaf Sin Kaf bir kulüpten daha öte bir şeydir. Karşıyaka ile KSK arasındaki güçlü bağı vurgulayan sayısız açıklama bulmak mümkündür. Kulübün ünlü taraftarlarından Arap Osman (Ateş), ‘Biz KSK için doğduk, onun kucağında ölmek isteriz. Yeşil-Kırmızıdan başka aşkımız olamaz. Benim doğduğum, büyüdüğüm, okuduğum,ecdadımın gömülü olduğu yerdir Karşıyaka. Babamın vatanıdır. Bu yüzden KSK`liyiz. Herkes KSK`li olamaz, KSK`li olmak çok zordur, kalbinin güm güm atması gerek KSK için... İster futbol, ister basketbol, ister su topu veya voleybol, her KSK maçı bizim için yeni zafer beklediğimiz bir düğündür. Bu böyle biline? derken; Karşıyaka Futbol Takımı`nın eski amigolarından Hakan Ortabaş, “önce camiaya âşık olduk, sonra takıma... Karşıyaka sevgisinin kökeninde kent sevgisi yatar. Bizi taraftar yapan duygu Karşıyakalılık sevgisidir..." şeklinde konuşmaktadır.

Tarihsel Arka Plan: İzmir`de Sportif Amaçlı İlk Örgütlenmeler

XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren İzmir`de kültürel, ekonomik ve sportif amaçlı bazı sivil toplum örgütlerinin kurulduğunu biliyoruz. Osmanlı Devleti, uyrukları ile yabancılara dernek kurma hakkı vermediğinden olsa gerek, söz konusu örgütlerin "kulüp" tabelası altında çalıştıkları anlaşılmaktadır. Müziksever birkaç Rumun, Aroni Okulu`ndan bazı öğrencileri de yanına alarak, (Rum-Ortodoks) cemaat mensuplannı müzik ve fiziki bakımdan geliştirmek amacıyla 14 Eylül 1890 günü kurduğu "Orievs” isimli kulüp, tespit edebildiğimiz kadarıyla İzmir`in (aynı zamanda) sportif amaç güden ilk sivil toplum örgütüydü. İlk kez Aziz Yeorgios Yortusu sırasında, 23 Nisan 1891 `de verdiği bir konserle cemaat karşısına çıkan bu kulüpten sonra, 1891 yılında yine Rumlar tarafından kurulmuş olan Apollon Kulübü de, aynı Orfevs gibi başlangıçta bir müzik topluğuyduİzmir`de takım düzeyinde ilk spor oyunları 1894`te, Apollon Kulübü ile Bornova`nın İngiliz sporseverleri arasında yapılmıştı. Apollon Kulübü`nün, Aydın Valisi Kâmil Paşa`nın himayesinde 23/25 Mayıs 1904 günü gerçekleştirdiği "Atletizm, Jimnastik ve Bisiklet Müsabakasına katılan Bornova Association Spor Kulübü (Bournabat Athletical) olasılıkla 1894 yılındaki spor oyunlarına katılmış Bornovalı İngiliz sporseverlerinin kulübüydü. 1904 müsabakasına katılan üçüncü kulüp, Bornova Spor Kulübü gibi, ne zaman kurulduğunu tam olarak bilemediğimiz İzmir Spor Birliği`dir.

1895 yılında Orfevs`den ayrılan bazı üyeler, "Yumnasio` (İdman) isminde ve sadece sporla meşgul olan yeni bir kulüp kurmuşlarsa da, 1898 Ekimi`nde bu iki İzmir kulübü birleşerek, "Panionios İzmir İdman Birliği" ismini aldı. Bornova`daki: Thsevs (Temmuz 1907); Ermiş İdman Yurdu (Nisan 1908); Rum Futbol Takımı (1908) ve Omiros Onasis`in önerisiyle Karataş`ta hayat bulan Pelops İdman Yurdu (1908) ile "Ereton isimli kulüp, meşrutiyetin ikinci kez ilanından önce, Rumlarca kurulmuş sportif amaçlı diğer örgütlenmelerdi. İzmir Paradiso`da (Şirinyer) kurulu, Uluslararası Amerikan Koleji öğretmenlerinden Sara Snell ve Margaret Forsyhte tarafından hazırlanmış "Eğlence" başlıklı bir rapora göre, Ermenilerin İzmir, Karşıyaka ve Karataş`ta olmak üç spor kulübü vardı ki, Apollon Kulübü`nün Düzenlediği Karşıyaka ve Karataş`taki Ermeni kulüpleri kendi sahalarına sahipti.

1909 yılında kişilere dernek kurma hakkı veren anayasa değişikliği (md. 120) ve Cemiyetler Kanunu ile yasallaşan örgütlenme sürecinde Türklerin de; sportif etkinlikler yapmak ve kulüp kurmak suretiyle İzmir`in spor yaşamına dahil oldukları görülmektedir.

1960 yılında basıldığını sandığımız bir kaynağa göre, Türkler arasında futbol İzmir`de ilk olarak, 1910 yılında İzmir Sultanisi`nde oynanmıştı. Okulun Avrupa`da tahsil görmüş Melekyan (Ermeni olmalı) isimli jimnastik öğretmeni, öğrencilere futbol dersi vermiş ve dolayısıyla uyanan alâka, Türk kulüplerinin doğmalarını sağlamıştı. Bu kulüplerin ilki, 1912`de kurulmuş olup cumhuriyetin ilk yıllarında "Karşıyaka Spor Kulübü" ismini almıştır. İkincisi ise, 1914 yılı başında kurulduğunu bildiğimiz Altay İdman Yurdu idi.

Karşıyaka Spor Kulübü`nün Kuruluşu

1906 yılında, "Karşıyaka İdman ve Müzik Kulübü" isminde bir sivil toplum örgütünün kurulduğunu biliyoruz. Yaşayıp yaşamadığı tespit edilemeyen bu kulüp, Karşıyakalı Rumların sportif amaçla kurduğu tek örgüt değildi. Karşıyakalı (Rum) gençlerin sporla çok ilgili olduklarını yazan Karara, üç kulüpten daha söz ediyor. Bunların ilki, "tokmak" anlamına gelen Kopanos`tur. Rakipler üzerinde psikolojik üstünlük sağlanmak amacıyla özellikle bu ismi alan kulübün sporcuları, Karavokiri`nin tarlasında idman yaparlardı. İkincisi, Alaybey`deki Eas Kulübü olup, atletizm pisti ve futbol sahası olarak Omiros`un tarlasını kullanırdı. Bunlar küçük kulüpler olduğundan, büyük ve ciddi müsabakalarda renklerini nadiren gösterebiliyorlardı. Üçüncü olarak,"yeterince iyi bir Türk futbol takımıydı denilerek "Altay" (?) ismi verilmektedir. Karara`nın Altay Kulübü merkezinin Soğukkuyu`da olduğunu (?) yazması , sonradan KSK ismini alacak bir başka kulüpten söz ettiğini ortaya koymaktadır.

Dağlaroğlu-San İkilisinin, "bütün Ege bölgesinin de ilktir ve isminin "Karşıyaka İdman Ocağı" olduğunu (?) yazdığı bu Türk kulübünün , en çok Alaybey Rumları ile (Eas Kulübü olmalı) temas ettiği ve çoğu tornacı, marangoz kalfası ve hizmetkâr olan Rumlara her maçta yenildiğini, geç tarihli bir gazete haberinden biliyoruz. Bir başka gazete haberinde ise, 1914 yılı başlarında Karşıyaka`nın, Altay ve Midilli kulüplerinin de katıldığı bir koşu yarışmasına (100 metre) sporcu verdiği okunmaktadır.

KSK`nün kuruluşu ve Osmanlı döneminde yaptıkları hakkında bildiklerimiz, temelde iki kaynağa dayanmaktadır. Bu kaynaklardan ilki, Cemal Ahmet (Umar) Bey tarafından yazılıp, "Spor Âlemi" dergisinin Ekim 1926 tarihli nüshasında yayımlanmış bir makaledir. "Kaf KafKaf, Sin Sin Sin, KafSin Kaf Sin Kaf` tezahüratının da yaratıcısı olan Bankacı Cemal Ahmet Bey,"İzmir Şampiyonu Karşıyaka Kulübü`nün Mazisi" başlıklı makalesinde şunları yazmaktadır:

"Günün birinde `Karşıyaka Kulübü nasıl teessüs etti (kuruldu)?` diye bir sual karşısında bulunacağımı düşünse idim ve bu suale de benim cevap vermekliğim lazım olduğunu bilseydim, kulübü ilk defa tesis edenlerden küçük yaşımda malumat toplamaya çalışırdım. Fakat o zamanlar ne ben buna ihtimal vermiş ve ne de müessisler (kurucular) bunu düşünebilmişlerdi. İzmir`in eski sporcularıyla Karşıyakalıların pekâlâ hatırlayacakları üzere, Karşıyaka`da `Omiro Tarlası` denilen o zamanın asri (modern) stadyumunun topraklarında, henüz yeni alınan ayakkabılarını topa ve topla beraber toprağa vurarak burnunu beyaz bir nesne şekline getiren futbol meraklılarının akşam eve dönünce işittikleri ağır sözler bile buranın Cuma günleri kalabalık bir meraklı kitlesi toplamasına mani olamazdı. İşte biz o zamanın kale arkası futbolcularındanız. Görüyorsunuz ki, mazimiz ne kadar şereflidir. Kale arkasında büyüklerin top atmasını bekleyip yumrukla topa vurmaya pek meraklı olan kaleciye topu atmak, bizim için pek zevkli idi. Bazen topa verdiğimiz yanlış falso neticesi top kaleciye gitmezse arkamıza yerden alma küçük bir taş da yerdik. İşte bu bizim gibi, kale arkası futbolcularına taş atan ve bize kale direği taşıtan futbolcular 328 (1912) senesi Eylülü`nün on ikisinde `Karşıyaka Kulübü` diye bir spor kulübü yaptılar.

 İzmir`de ilk defa ihya edilen (canlandırılan) kulüp yine Karşıyaka`dır. 1 Teşrinievvel 338`de (1 Ekim 1922`de) toplanan elli sekiz genç, Karşıyaka`nın `Gençler Birliği` namı altında ihyasını taht-ı karara aldılar (adı altında canlandırılmasını kararlaştırdılar). Ve faaliyet başladı. Her yerde olduğu gibi evvela işe futboldan başlanıldı. İlk varidat yekûnundan (ilk gelir toplamından) mühim bir kısmı futbol levazımatına terk ed(il)erek (futbol malzemelerine ayrılarak) limandaki Fransız torpidosuyla birinci maç yapıldı. Bu maçı müteakip `Paniyoniyo` kulübünün terk ettiği, şimdiki Alsancak Stadyumu`nda futbol faaliyetini kuran eski Altaylılar da toplanıp Altayı ihya etmeye karar verdiler. Vaziyet yine az çok Karşıyaka-Altay rekabetiyle teferrüt ediyordu (ayrılıyordu). İzmir`de şimdi her halde adedi haddinden (gerekli olandan) fazla olan kulüpler, son iki sene zarfında teşekkül etti... İzmir`de elan rakipsiz bulunduğumuz tenis şubesini, 339`da (1923) ve denizciliği 340`da (1924) teşkil ettik. Tenisçilerimizin adedi her sene tezayüt etmekte (artmakta) ve ecnebilerle yaptıkları temaslarda iyi neticeler almaktadırlar. Denizcilerimiz geçen sene körfez dahilinde bir çok faideli seyahatler yapmıştır... Muhitin İzmir`den ayrılığı, kulübün tarihi ve İzmir`de ilk defa teşekkül etmiş bulunması bize ayrı bir hususiyet bahş etmektedir (özellik kazandırmaktadır)".

Cemal Ahmet Bey`in yazdıkları, bazı değerlendirmeler yapmamızı kaçınılmaz kılmaktadır. Öncelikle bir fotoğrafa bakarak, 16 yıl önce bir kulübün, hangi ay ve günde kurulduğunu söyleyebilmek bizce mümkün değildir. Ayrıca kulüpte mevcut fotoğrafın, hangisi olduğu da bilinmemektedir. Cemal Ahmet Bey kulübü, hem makalesinin başlığı, hem de içinde, "Karşıyaka Kulübü" olarak anmaktadır ki, bu ifadenin kulübün tam ismi olmadığı bellidir.

“Bunu elan (şu anda) kulüpte mevcut bir fotoğraftan hatırlıyorum. Çünkü o fotoğraf alınırken, daima bizim de fotoğrafımızın çıkması için kenarlara sokulmaya çalışıp aynı tarzda bir taş yemiştim. Mezkûr (bahsedilen) tarihte teşekkül eden (kurulan) Karşıyaka Kulübü, İzmir`de rakipsiz olduğu için beynelmilel (uluslararası) gibi bir manzara arz ediyordu. İzmirliler Cuma günü bizimkiler ile birlikte egzersiz yapmak için Karşıyaka`ya gelirler ve akşama kadar zedelenip bir kaç defa yamalanan topun arkasından bizleri koştururlardı. Bu beynelmilel vaziyet 330 (1914)senesine kadar devam etti. 330`da İzmir`de Altay İdman Yurdu teşekkül edincer Karşıyakalılara bir rakip olması dolayısıyla Altay`ı düşünmeye başlamıştık. Altay`ın siyah-beyaz, Karşıyaka`nın kırmızı-yeşil forması, kâh Karşıyaka`da ve kâh ismi bilahare (daha sonra) Talebe Çayırı olan Kârhane Çayırı`nda görünmeye başladı. Bunlar bir sene faaliyetten sonra, kendilerine İttihat ve Terakki Mektebi ve Spor Âlemi Dergisi`nde Sultani`nin iki kuvvetli takımı da iltihak etti (katıldı)Şimdi mevcut dört kulüp doğal olarak) azami faaliyet ibraz ediyorlardı (gösteriyorlardı).Maahaza(bununla birlikte) bunların dördü için de, zamanın meşhur ve eski Rum kulüpleri olan Paniyoniyo ve Apollon`a rekabet edebilmeleri mümkün değildi . 1332 (1916) senesi nihayetlerinde(sonlarında) askerlik futbol oynayanlara da sirayet edinceortada ne Sultani ne İttihat ve Terakki ve ne de Karşıyaka ve Altay kaldı. Hepsinin o kuvvetlice takımları dağıldı. Geride kalanlar sistemi bozmamak ve mevcudiyeti idame etmek (varlığı devam ettirmek) için pek ziyade uğraştılarsa da, tecrübesiz bir takım gençlerin kulüpleri yaşatamayacakları tabii idi. Bu hal iki sene, yani mütarekeye kadar devam etti. Mütareke olur olmaz Karşıyaka tekrar toplanmaya ve teşkilat yapmaya başladı. O zaman İzmir`de, Altay`ın yerine de `İdman Yurduisminde bir kulüp teşekkül etmişti. Gerek Karşıyaka`nın ve gerek İdman Yurdu`nun faaliyetleri de meşum (uğursuz)işgale kadar devam etti. Ve bu o zaman fasıla içinde -münferiden çalışan bir kaç oyuncumüstesna- hemen hemen inkıtaa uğradı (kesintiye uğradı). İstirdaddan (kurtuluştan) sonraİzmir`de ilk defa ihya edilen (canlandırılan) kulüp yine Karşıyaka`dır. 1 Teşrinievvel 338`de (1 Ekim 1922`de) toplanan elli sekiz genç, Karşıyaka`nın `Gençler Birliği` namı altında ihyasını taht-ı karara aldılar (adı altında canlandırılmasını kararlaştırdılar). Ve faaliyet başladı. Her yerde olduğu gibi evvela işe futboldan başlanıldı. İlk varidat yekûnundan (ilk gelir toplamından) mühim bir kısmı futbol levazımatına terk ed(il)erek (futbol malzemelerine ayrılarak) limandaki Fransız torpidosuyla birinci maç yapıldı. Bu maçı müteakip `Paniyoniyo` kulübünün terk ettiği, şimdiki Alsancak Stadyumu`nda futbol faaliyetini kuran eski Altaylılar da toplanıp Alta/ı ihya etmeye karar verdiler. Vaziyet yine az çok Karşıyaka-Altay rekabetiyle teferrüt ediyordu (ayrılıyordu). İzmir`de şimdi her halde adedi haddinden (gerekli olandan) fazla olan kulüpler, son iki sene zarfında teşekkül etti... İzmir`de elan rakipsiz bulunduğumuz tenis şubesini, 339`da (1923) ve denizciliği 340`da (1924) teşkil ettik. Tenisçilerimizin adedi her sene tezayüt etmekte (artmakta) ve ecnebilerle yaptıkları temaslarda iyi neticeler almaktadırlar. Denizcilerimiz geçen sene körfez dahilinde bir çok faideli seyahatler yapmıştır... Muhitin İzmir`den ayrılığı, kulübün tarihi ve İzmir`de ilk defa teşekkül etmiş bulunması bize ayrı bir hususiyet bahş etmektedir (özellik kazandırmaktadır)".

İkinci kaynak, Gazeteci Yaşar Aksoy’un 1980`li yıllarda, bazı Karşıyakalılarla yaptığı görüşmelerden aktardıklarıdır. Kadızade Zühtü Bey (Işıl), Aksoy’un teybine şöyle konuşmuştur:“KafSin Kafin kurulduğu tarih 1912`dir... İzmir`de Rumların Panyanios, Apollon ve birçok kulüpleri vardı. Bornova`da da İngilizlerin kendi aralarında bir toplulukları mevcuttu. O tarihte biz de aramızda para toplayarak top aldık. Kısa pantolonlarla o günün sahası olan Osmanpaşa Camii’nin yanındaki ilk mektebin bulunduğu yerin bitişindeki arsada oynamaya başladık. Bu arsa şimdiki çocuk yuvasının bulunduğu köşkle bir tarafı Alaybey`de, diğer tarafı Karşıyaka`da olan geniş bir bahçe idi, sahibi de Omiros isminde Rus asıllı ve eşi İngiliz olan Karşıyakalı bir kişi idi... Aramızda ilk defa bir topluluk kurmaya 5-6 arkadaş o günlerde bu arsada karar verdik. Ağabeyim Kadızade Raşit, Teyzezadem Süreyya İplikçi, ben, Refik Civelek, Osman Nuri, Örnekköylü Hüseyin bir zeytin ağacının altında, hafif yağmurlu bir günde biz de bir kulüp kurmayı tasarlamıştık. İçimizdeki milli heyecan bir yangın gibi ateş almıştı. Bize muhitimizden çığ gibi gençlik katıldı. Kendi aramızda bir takım yapmıştık. 2-3 ay sonra da, bu topluluğumuzu daha çok canlandırmayı düşündük. Bu bizim için bir özlem olmuştu. İttihat-ı Terakki Cemiyeti`ne müracaat ettik, `bizi himayenize alınız bir kulüp teşkil edelim, daha verimli çalışmak arzusundayız` dedik. Olumlu karşıladılar, `size bir oda tahsis edelim burada teşkilatlanın, bu kulübü vilayete müracaat ile tescil edebiliriz` dediler. Bu büyük bir ümit olmuştu. Haftanın birkaç günü de akşamları burada toplanıp, tasarladıklarımızı büyüklerimize iletiyorduk. Onlardan büyük teşvik görmeye başlamıştık. Bir müddet sonra vilayete müracaatla hukuk müşavirliği kanalı ile kulübümüz `Karşıyaka Mümaresei Bedeniye Kulübü` ismi altında teşekkül etmiş oluyordu. KSK artık doğmuştu. Tarih 1 Kasım 1328 yani 1912 idi...”.

Sadi Bey (İplikçi) ise şunları söylemişti: "Sene 1912, Karşıyakalılar bir spor kulübüne kavuşuyorlar, sevinç içindeler. Büyüklerimiz Omiros`un tarlasını temizlemişler, seyyar kale direklerini dikmişler, üstüne de gaytan ipini çekerek kale kurulmuş aralarında oynuyorlar. Biz küçükler de kalenin arkasına topun kaçmasını bekliyoruz. Yakalayıp ayakla vurup kendilerine gönderelim diye. Rumlar o sırada Karavokiri Tarlası`nda (istasyon civarı) top oynarlardı. Soğukkuyu Caddesi`nde demiryoluna nazır Hacı Ziya Bey`in evlerinden birisini büyüklerimizden Hüsnü Tonak, Tahir Bor, merhum Avukat Fevzi Fikri Altay, Raşit Kadızade, Süreyya İplikçi, Sezai Çullu döşemişler, bir de çaylı toplantı düzenlemişler, sporseverler ile sporcu gençleri davet etmişlerdir. Biz küçüklere de çay, pasta tevzii için vazife vermişlerdi. Küçük, büyük herkes sevinçli idi. Karşıyaka Mümareseyi Bedeniye Kulübü resmen kuruluyordu. Renk seçmek hususunda bir hayli tartışma yaptılar. Nihayet yeşil Müslümanlığı, kırmızı da Türklüğü temsil etsin diye yeşil-kırmızı renkte karar kıldılar... O günkü toplantıda büyüklerimiz aralarında topladıkları paralar ile formalar ısmarlandı. Futbol ayakkabısı çok pahalı idi. Her oyuncu kendi ayakkabısını temin edecekti. Bu da babalarımızca sağlanmıştı. Kulüp yeni top aldı. Yeni formalarla oyuncular kendi temizledikleri sahada, çizgilerini bile çekmeden aralarında maç yapmaya başladılar... O tarihte birinci takımımızı teşkil eden oyunculardan aklımda kalanları sıralıyorum: Hepsi rahmete kavuşmuş olan Raşit Kadızade (kaptan), Suat Karşıyaka, Refik Civelek; kaleci Salih, Çakır Kemal, İtalyan Hanri Barker, Ömekköylü Hüseyin Ağabey, Kemalpaşalı Sarı Ali, Zühtü Işıl, Muharrem, Hüsamettin. Tüzükteki resmi kurucular ise şu isimlerden ibaretti: Raşit Kadızade, Süreyya İplikçi, Hasan Fehmi, Cemal Ahmet Umar, Fikri Altay, Halit Onaran, Tahir Bor, Hüsnü Tonak, Zühtü Işıl, Cemil Erkli, Süleyman Danyal, Sadrettin İşçimenler...".

 Dikkat edileceği üzere, kendisine mikrofon tutulan her isim, kuruluş tarihi olarak 1912 yılını vermekte, ancak Ahmet Cemal Bey`den farklı olarak, kulübün isminin "Karşıyaka Mümaresei Bedeniye" olduğunu söylemektedirler. Oldukça yeni bir çalışma, kaynak belirtmeksizin önce"Karşıyaka Terbiye-i Bedeniye (Kulübü)" ismini vermekte; daha sonra, Ahenk gazetesinde çıkmış bir haberden hareketle KSK"nün "Terakki" ismiyle kurulmuş olduğunu ima etmektedir.

"Karşıyaka`da İdman Kulübü Tesisi" başlıklı ve 19 Aralık 1914 tarihli söz konusu haberde şunlar yazılıdır: "Her türlü mümarese-i idmaniyeye (beden eğitimine) hizmet etmek emeliyle Karşıyaka`da (Terakki) namı altında (ismiyle) bir kulüp tesis edilmiştir. Kulüp, Karşıyaka Müdafaa-i Milliye Şubesi dairesindedir. Futbol oynamak, kayıkta kürek çekmek, koşmak, yürümek gibi her birisi menafi-i azimeye mucip olan (önemli yararlara neden olan) enva`i idmanlar (çeşitli beden eğitimleri), sporlar icra etmek isteyen gençlerimizinbugünkü cuma gününden itibaren muamele-i kaydiyelerine ibtidar edilecektir (kayıt işlemlerine başlanacaktır). Muamele-i kaydiyenin cuma günleri zevali saat (öğleden sonra) ikiden altıya kadar ve eyyam-ı sairede (diğergünlerde) beşten sekize kadar icrası karargir olmuştur". Terakki`nin tamamen yeni ve KSK`yle ilgisiz bir sportif örgütlenme olduğu açıktır. En azından bu haberin yayımlandığı tarihte, Karşıyaka`nın var olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sebeple "Terakki" ismiyle kurulmuş olması mümkün değildir. İsminden de anlaşılacağı üzere Terakki Kulübü, İttihat ve Terakki Fırkası`nm deyim yerindeyse çocuğudur. Altay İdman Yurdu`nun kurulması ve gelişmesinde, söz konusu fırka ve fırkayla bütünleşmiş bir kültürel kuruluş olan Türk Ocağı İzmir şubesinin oynadığı rol bilinmektedir. Haberde ismi geçen Müdafaa-i Milliye, savaştan kaynaklanan sıkıntıları hafifletmek amacıyla Ittihatçılarca kurulmuş olup, Karşıyaka`da da bir şubesi vardı. Anlaşılan o ki, İttihat ve Terakki İzmir`in kuzeyinde de (güneyinde Altay), spor alanında gayrimüslimlerin üstünlüğünü, hiç değilse dengeleyecek bir girişimde bulunmuştur.

16 Ağustos 1909 tarihli Cemiyetler Kanunu, "cemiyet teşkili evvelce (önceden) ruhsat istihsaline menut (alınmasına bağlı) değildir. Şu kadar ki, teessüsünü müteakip (kuruluşundan sonra), 6 maddeye tevfikan (uygun olarak) behemehal (mutlaka) hükümete ihbar edilmesi(bildirilmesi) lazımdır" demektedir (md. 2). Aynı kanunun 12. maddesi, "herhangi bir cemiyet hükmü bir şahsiyet (tüzel kişilik) iktisap edebilmek (kazanabilmek) için hükümete bir beyanname verme" zorunluluğu getirmektedir. Aksoy`la söyleşen Karşıyakalıların söylediklerinden, İttihat ve Terakki Fırkası`nm da yardımıyla Cemiyetler Kanunu hükümlerinin yerine getirildiği anlaşılıyor. Anlaşılamayan, kulübün kurulduğu sıralar, hatta 1913 yılında, İzmir`de yayımlanmış gazeteler ve Yunanca kaynaklarda bu Türk kulübünden hiç bahsedilmiyor olmasıdır. Bu durumda, kulübün kuruluşuna katkı koyan ve/veya bu sürece tanıklık etmiş Karşıyakalıların söylediklerine itibar etmek gerekiyor: KSK, "Karşıyaka Mümarese-i Bedeniye Kulübü" ismiyle kurulmuştur. Ahenk’in"Karşıyaka" demesi olasılıkla "Karşıyaka Mümarese-i Bedeniye Kulübü" isminin tamlama içermesi nedeniyle söylenmesi ve yazılması zor ve uzun olduğu içindi.

Cumhuriyet Döneminde Karşıyaka Spor Kulübü

Birinci Dünya Savaşı, mütareke ve Yunan işgali sırasında Karşıyaka (Mümarese-i Bedeniye Kulübü) hakkında bilinenler, Cemal Ahmet Bey`in yukarıda aktardığımız yazdıklarıyla sınırlıdır. Cumhuriyet ilan edildiği sırada Karşıyaka, kurtuluştan sonra yeniden örgütlenirken benimsediği:"Gençler Birliği" (Karşıyaka Gençler Birliği Kulübü) ismini kullanıyor olmalıdır. Anadolu gazetesinin 3 Kasım 1924 tarihli nüshasında, "Yıldız ve Bayraklı kulüplerinin futbolcuları, şehrimizin en kuvvetli kulüplerinden bulunan Karşıyaka ve Tayyare futbolcularına, sıfıra karşı bir sayı ile mağlup oldular..." yazılmaktadır. Aynı gazetenin 28 Aralık 1924 tarihli nüshasında, bu kez Hilal futbol takımını 4-2 mağlup ettiği yazılan Karşıyaka`nın oyuncuları sayılmaktadır: "Suphi (kaleci), İsmail, Münip, Vahi, Saim, Sezai, Osman, Ali, Necati, Selahattin ve Faik". Bir başka İzmir gazetesi: Sada-yı Hak`ın 1 Şubat 1925 tarihli nüshasında da, Karşıyaka`nın Menemen İdman Ocağı futbol takımını 2-0 mağlup ettiği okunmaktadır. Bu haberlerde sözü edilen Karşıyaka`nın, Karşıyaka Gençler Birliği Kulübü olduğu, Ahenk`in 19 Nisan 1925 tarihli nüshasında mevcut bir haberden anlaşılıyor. Bu haberde, Yıldız ile 2-2 berabere kaldığı belirtilen Karşıyaka Gençler Birliği Kulübü oyuncularının isimleri sayılmaktadır ki, yukarıda Hilal futbol takımını mağlup ettiği yazılan Karşıyaka takımı oyuncuları ile kaleci hariç (Kenan) birebir aynıdır .

İzmir gazeteleri aynı süreçte, bir başka Karşıyaka kulübünden daha söz etmektedir: Karşıyaka İdman Ocağı . Söz konusu kulüp, 1925 Martı başında Altınay futbol takımını 5-1; Nisan ayı başında ise, Menemen İdman Ocağı`nı 1-0 mağlup etmişti. Ahengin 19 Nisan tarihli nüshasından, İstanbul`un tanınmış kulüplerinden Süleymaniye`yi, maç yapmak üzere İzmir`e gelmeye ikna ettiğini öğrendiğimiz Karşıyaka İdman Ocağı, Dağlaroğlu-San İkilisinin dediği gibi "bütün Ege Bölgesi`nin ilk{i)" değil, Cemal Ahmet Bey`in cumhuriyetin ilanından sonraki birkaç yılı kastederek, "...son iki sene zarfında teşekkül”ettiğini söylediği kulüplerden biriydi.

İzmir gazetelerinin bu tarihten (19 Nisan 1925) sonraki nüshalarında, "Karşıyaka İdman Ocağı" ve "Karşıyaka Gençler Birliği" hakkında hiçbir habere rastlanmazken, "Karşıyaka Spor Kulübü" ile ilgili haberler, deyim yerindeyse sökün etmektedir. 29 Nisan tarihli Ahenk`te, 1 Mayıs Cuma günü saat 3`te, Punta İdman Sahası`nda (Alsancak Sahası), KSK`nün Altınordu Kulübü`nün futbol takımı ile yapacağı maçı duyuran çerçeveli bir ilan, bu bağlamda tespit edebildiğimiz ilk haberdir.

Görünen o ki, KSK : Karşıyaka Gençler Birliği ile Karşıyaka İdman Ocağı kulüplerininbirleşmesiyle (19-29 Nisan 1925 tarihleri arasında) oluşturulmuştur. Dikkat edilecek olursa, söz konusu kulüplerden biri diğerine katılmış değildir. Karşıyakalı iki kulüp, ismi tamamen yeni (KSK) ve herhalde yönetim yapısı ile takımları karma yapılan bir kulüp çatısı altında birleşmişlerdir. Kaynaşmayı hızlandırması kaçınılmaz olan bu model, birleşmeyi de kolaylaştırmış olmalıdır. KSK`nün oluşumuyla ilgili varsayımımız doğru ise, Cemal Ahmet Bey`in Spor Âlemi dergisinde "Karşıyaka Kulübü" derken, 1925 Nisanı`na kadar "Karşıyaka Gençler Birliği Kulübü"; sonrasında ise, KSK` nü kastettiği ortaya çıkmaktadır.

Mustafa Kemal Paşa, 13 Ekim 1925 günü KSK`nü ziyaret etmişti. Reis-i Cumhur olarak bir spor kulübüne gerçekleştirdiği bu ilk ziyarette M. Kemal, şeref defterine şu notu düşmüştü: "Karşıyaka Spor Kıılübü`nde karşı karşıya bulunduğum gençlik iftihara şayandır (takdire layıktır). Bu gençlik muvacehesinde (karşısında) istikbalin (geleceğin) kuvvetli saadeti(mutluluğu) ne bariz (açık) görünmektedir. 1925-1926 sezonunda, "birlikten güç doğar" özdeyişini doğrularcasına, İzmir bölge ligi (futbol) şampiyonu olan KSK`nün , ilgi odağı haline geldiği anlaşılmaktadır. Mustafa Kemal Paşa, yaklaşık dokuz aylık bir aradan sonra, 24 Haziran 1926 günü, Karşıyaka Spor Kulübü`nü bir kez daha ziyaret etmiş ve şeref defterine bu kez: "Bu defaki ziyaretimde geçen aylar da masraf-ı mesai (harcanan emek) ve hizmetin kıymetli asarını(eserlerini) gördüm. Teşekkür ve tebrik ederim" diye yazmıştı.

Aynı yıl Sakızlı Yunanlılardan maç teklifi alan KSK, bir körfez vapuru kiralayarak, taraftarlarıyla birlikte oraya gitti. Sadi İplikçi, sportif amaçlı ancak hava muhalefetinden ötürü maçsız biten bu ada ziyaretini şöyle anlatıyor: "Sakız İskelesinde papazlar bizi törenle karşıladılar. Her yer Türk bayraklarıyla donanmıştı. Çıktık sahaya... O esnada bir yağmur başladı ki, müthiş bir şey. Tufan gibi üzerimize çullandı. Yalnızca bir seremoni yaptık ve dağıldık. Maç yapmak kısmet olmadı. Gece belediye başkanı şerefimize bir ziyafet verdi. Ve bir nutuk patlattı. Rumca bilen Giritliler tercüme ettiler. Ben de KSK adına cevap verip, iki milletin dost olduğunu, mutfağı, musikisi ve sevgisi ile bir bütün olduğunu söyledim. Masalarda alkış tufanı koptu. Tek tek beni masalara çağırdılar, sabaha kadar Sakız rakıları içildi…”

Karşıyaka Spor Kulübü`nün, bu şampiyonluktan önce, üzerinde durulmaya değer bir girişiminden söz etmek gerekir: Fenerbahçe`nin misafir edilişi. Sadi İplikçi şunları söylüyor:"Bütün masrafları bize ait olmak üzere Fenerbahçe`yi misafir ettik. Maçımız Perşembe günü olacaktı (1924). Aynı gün benim de düğünüm vardı. Böylece düğün hazırlığı ile maç hazırlığı pür telaş içinde yan yana yürüdü. Takımla beraber camiye girip, Allahtan yüzümüzü ak çıkarmasını istedik. Maç sonunda Fenerbahçe ile berabere kaldık ve 3.000 TL hâsılat topladık. Fenerbahçe`nin bize maliyeti de 3.000 TL idi. Böylece hem Fenerbahçe`ye yenilmemiş, hem de borcumuzu ödemiş olduk. Hepimiz sevincimizden uçtuk. Akşama da benim düğünüm oldu. O günü tabii ki, hayatımda hiç unutamam".

Cumhuriyetin ilk yıllarında, deyim yerindeyse İzmir`de, bir kulüp patlaması yaşanmıştı. Karşıyaka Nahiyesi`nin, bu gelişmenin dışında kalmadığını gösteren yeterince işaret vardır. Bu bağlamda Altınordu Spor Kulübü Başkanlığı`na gönderdiği, 1928 tarihli bazı yazılardan varlığını öğrendiğimiz: Karşıyaka Sebat İdman Kulübü (KSİK) ile Artezyen (Spor) Kulübü`nden söz etmek isteriz”

Söz konusu yazılara vurulan mühürler, KSİK`nün 1922 yılında (kurtuluştan hemen sonra olmalı) kurulmuş olduğunu ortaya koymaktadır. İsmini "Ke Se Ke" olarak kısaltan bu kulüp”, anlaşılan o ki, 1928 yılına kadar sesini pek duyurabilmiş değildi. Sebat`ın umumi katibi olan Aslan Tufan Yazman anılarında, (1930`da) Karşıyaka`da iki spor kulübü olduğunu belirtmekte; birinin KSK, diğerinin, adı sonradan Türkspora çevrilen Sebat olduğunu yazmakta ve şu sözleri eklemektedir: "Öğrenciler yoğunlukla bu ikinci kulübü tutuyorduk. Başkanımız Arif Erzeybek`ti. Sonradan iki kulübün genel kurulları bir arada toplanarak birleşme kararı vermiştik.

Müzik Hocası Halit beyin 1925 yılında bestelediği Piyanist Cemil’in çalarak tanıttığı,Umumi Kaptan  Cemal Ahmet Umar’ın sözlerini yazdığı, KSK camiasının yıllardır dilinden düşürmediği Karşıyaka Marşı şöyledir :

Kaf-Kaf-Kaf, Sin-Sin-Sin, Kaf-Sin-Kaf (Nakarat)

Çok yaşa şanlı Kaf-Sin-Kaf çok yaşa

Taç ettik gençlikte biz seni başa (Nakarat)

Gençliği yaşatmaktır gayemiz

Kaf-Sin-Kaf gençleriyiz

Kalmasın kalbinde acı bir sızı

Ufkunda sallansın yeşil-kırmızı (Nakarat)

Gençliği yaşatmaktır gayemiz

Kaf-Sin-Kaf gençleriyiz

Kaf-Kaf-Kaf, Sin-Sin-Sin, Kaf-Sin-Kaf (Nakarat)

 KSİK`nün, Altınordu Spor Kulübü`nü (ve herhalde İzmir`deki diğer kulüpleri), deniz sporları ve bisiklet dalında düzenlediği madalyalı yarışmalardan haberdar eden bir yazısında, Karşıyaka Vapur İskelesi`nin bitişiğindeki "Artezyen" isimli bir kulüpten daha söz edilmektedir. Keza KSK`nün eski futbolcularından İbrahim (Tusder), futbola 1928 yılında, (Karşıyaka`daki) "Raşit" isimli takımda başladığını söylemektedir.

KSK 1930 yılında, Yunan futbol takımı Aris ile oynamak için Midilli`ye de gitmişti. 1927-33 yılları arasında KSK formasını giymiş olan (lap lap unvanlı) Lütfü Bey (Aksoy), bu sportif amaçlı ziyareti şöyle anlatıyor: "... Kara yolu ile takım ve taraftarlarAyvalık`ın Bademli İskelesi`ne gittik. Motorla Midilli`ye geçecektik. Motorun kaptanı `gemi bozuk gitmem` diye tutturdu. Ünlü futbolcumuz Bayraklı Hamdi motordan iyi anlardı. Makine dairesini kontrol etti ve motorun sapasağlam olduğunu gördü. Meğer kaptan fırtına var diye korkarmış.    Gerçekten Midilli açıklarında tufan patlamış ve birçok gemi batmış. Bizim kaptan korkak olmasa idi hepimiz boğulacaktık. Midilli`de ünlü Yunan takımı Aris`i 5-1 yendik (28 Aralık 1930), gazeteler bizi göklere çıkardı.. ."

                                                           KSK Midilli`de 28 Aralık 1930

 İzmir`deki spor kulüplerinin birleştirilmesi, bu kent ölçeğinde, 1930`lu yıllara damgasını vuracak, en önemli sportif gelişmeydi. Kemalist seçkinlerin sporu, zevk için yapılan bir bedensel etkinlikten ziyade, "memleket davası" ve yurttaşlık ödevi görmesinden kaynaklanan bu gelişme öncesinde, cumhuriyetin ilanından beri süregelen kurumsal yapı değiştirilmişti.

1936 yılında, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı lağvedilerek oluşturulan Türk Spor Kurumu`nun (1938`de ismi, "Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü" olacaktı) ilk işi, spor kulüpleri için örnek bir iç nizamname hazırlayarak uygulanmasını tavsiye etmek olmuştu. İzmir Valisi ve CHP İl Başkanı Fazlı Güleç, İstanbul ve Ankara`nın güçlü takımları ile Milli Küme`de layıkıyla mücadele edebilmek, güçlerin bölünmesini önlemek ve İzmir`de sporun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1937 Martı`nda: Altay, Buca, Altınordu takımlarını siyah-sarı renkliÜçokspor; Göztepe, İzmirspor, Egespor takımlarını kırmızı-beyaz renkli Doğanspor ve Karşıyaka ile Bornova takımlarını ise, siyah-kırmızı renkli Yamanlarspor ismi altında birleştirmişti. Devlet Demiryolları İşletmesi çalışanlarının takımı olan Demirspor, gerekli disiplini sergilediği için, diğer kulüplerle birleştirilmeyerek olduğu gibi bırakılmıştı.

Yamanlarspor`un merkezi CHP`nin Karşıyaka, diğer iki kulübün merkezi CHP İzmir binası olacak ve kulüplerin daha önce kullandıkları mekânlar semt lokallerine dönüştürülecekti. Bu kararın verilmesinden bir hafta sonra, Yamanlarspor`un yönetim kurulu için seçim yapılmış: CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Süleyman Bey başkanlığa, Sümerbank Yerli Mallar Pazarı Muhasebecisi Cevdet Bey Genel Sekreterliğe, Emlak Bankası`nda memur Esat Bey muhasebeciliğe, Komisyoncu Arif Bey Umumi Kaptanlığa ve Belediye Reisi Muavini Suat Yurdkoru üyeliğe seçilmişlerdi.

KSK Karar Defteri`ne Kulüplerin Birleştirilmesi İşlemine İlişkin 21 Mart 1937 tarihindedüşülen kayıt İzmir`de mevcut federe ve gayri-federe spor kulüplerinin feshedilip bunların yerine Altay, Altınordu, Buca kulüplerinin birleşmesinden doğma (Üçok); Göztepe, İzmirspor, Egespor kulüplerinin birleşmesinden doğma (Doğanspor); Karşıyaka, Bornovaspor kulüplerinden doğma (Yamanlarspor) kulüpleri ismi ile yeniden üç kulüp kurulması ve Demirspor kulübünün de aynen ipka edilmesi spor bölgesi heyetinin teklifi mucibince İzmir Vali ve Parti Başkanı tarafından kabul edilerek bu karan mevcut spor kulüpleri idare heyetlerine tebliğ etmek üzere halkevinde günü akşam yapılan toplantıya Vali ve Parti Başkanı tarafından davet edilmesi üzerine Kulübümüz Umumi Katibi Cemal Umar ve Muhasebeci Suat Yurtkoru gitmişlerdir. Toplantıda heyet aynen yukarıda yazılan çerçeve içinde Vali ve Parti Başkanı tarafından hazır olanlara tebliğ edilmiş ve bu kararın kat i olduğu kabul edilmesi icap ettiği bildirilmiştir. Bunun üzerine Suat Yurtkoru ve Cemal Umar İzmir sporunun yeni bir hız ile ilerlemesi için alınan bu kararı esas itibariyle teşekkür ile karşıladıklarını ancak bu kararın ittihazından evvel çağrılarak fikirleri alınmamış olduğundan işin İzmir sporculuğunun ilerlemesine daha elverişli bir şekilde halli bakımından faideli gördükleri fikirlerini söylemişlerdir. Ezcümle İzmir Kulüplerinin birleşmesi hakkında meydana getirilen projenin bugünkü ve yarınki ihtiyaca tamamen karşılık vermediğini, İzmir için üç kulübün az olduğunu bir dördüncüsünün de meydana getirilmesi gerek İzmir`in coğrafi vaziyeti ve nüfusu ve gerekse bu nüfusun memleket iskân mıntıkalarına taksimi noktasından daha iyi olacağını ve kezalik teklif veçhile kulüplere verilen renklerin de daha muvafık şekilde intihabı imkânı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu mütalaa Vali ve Parti Başkanı`nca tasvip ve teşekkür ile karşılanmakla beraber şimdilik ileri sürülen projeden bir fedakârlık yapılmasına imkân olmadığı, İzmir`in ilerideki spor ihtiyacına göre bilahare de değişiklik yapılması kabil olduğu ve binaenaleyh ileri sürülen projenin kabul edilmesi ve bu hususta gereken formalitenin hemen bitirilmesi emredilmiştir. İzah edilen sebeplerden dolayı Karşıyaka Spor Kulübü`nün faaliyeti’nin tahdit edildiğini ve bittabi idare heyetinin de vazifesinin nihayet bulduğunu gören heyetimiz, kulübün bilcümle evrak, defatir, nakit ve demirbaş eşyasını üç nüsha olarak tanzim edilen ve bir nüshası da karar defterinin bu sayfasına iliştirilen ve diğer iki nüshası da Karşıyaka Parti Kamun Başkanı Bay Süleyman ile KSK Umumi Kâtibi Cemal Umar arasında teati edilen zabıt varakası mucibince Karşıyaka Parti Komün Başkanı Bay Süleyman`a devir ve teslim etmeyi kararlaştırmıştır.

İzmir basınınca alkışlanan kulüplerin birleştirilmesi işlemine, bazı kulüpler itiraz etmişlerdir. Güleç`in 10 Mart 1937 akşamı, söz konusu işlemi tebliğ etmek üzere, spor kulüplerinin temsilcileriyle Halkevi`nde yaptığı toplantıda, KSK adına konuşan temsilcilerden: Suat (Yurtkoru) Bey (kulübün muhasebecisi), kurulan kulüp sayısının şehrin mıntıkaları ve nüfusuna oranla az olduğu; Cemal Ahmet (Umar) Bey (kulübün umumi kâtibi) ise, forma renkleri değiştirildiği için itiraz etmişti. Valinin cevabı çok sert olmuştu: "... Ben bir taassup (taraflı olma hali) seziyorum. Bu taassup dini ve milli değildir, kulüp taasubudur. Bu ise şimdiye kadar İzmir sporuna zarar vermiştir. Bu yaklaşımın itirazları ortadan kaldırmadığı, Altay ve KSK`nün Ankara`daki temsilcileri vasıtasıyla Türk Spor Kurumu`na, İzmir`de: Altay, Altınordu, İzmirspor ve KSK`nün bırakılması ve diğer kulüplerin bunlara katılması talebiyle başvurmalarından anlaşılıyor. Aynı süreçte, birleştirilmiş İzmir takımlarının Milli Küme maçlarında aldığı kötü sonuçlar, itirazları kamuoyu gündeminin demirbaşı haline getirmiştir. 1937 Temmuzu`nda Güleç`in, İzmir`deki her iskân mıntıkası için bir tane olmak üzere, altı yeni kulübün oluşturulduğunu açıklaması, iflas ettiği ortada olan birleştirme işlemini ıslah etmeyi amaçlayan beyhude bir çabaydı. Bu altı kulüp, büyük ölçüde eski kulüplerle eşleşmekte, eski renkleri ve lokale dönüştürülmüş eski binalarını kullanmaktaydılar: Altay "Alsancak", İzmirspor "Ateş", Altınordu "Üçok", KSK "Yamanlarspor" ve Göztepe "Doğanspor" olmuştu.

Bir meslektaşımın, kulübün karar defterine dayanarak verdiği bilgilere göre, Fazlı Güleç`in İzmir Valiliği yaptığı dönemde, "Karşıyaka Yamanlarspor" ismini kullanan KSK, birleştirme işleminden önceki ismini (KSK), 4 Temmuz 1939 günü toplanan kongresinde aldığı bir karardan sonra kullanmaya başlamıştı. Atatürk`ün direktifleriyle hazırlanıp, 28 Haziran 1938 günü kabul edilen, 3530 sayılı "Beden Terbiyesi Kanunu", ülkedeki tüm kulüplerin ismindeki "spor kulübü" ibaresinin, "gençlik kulübü" ibaresiyle değiştirilmesini zorunlu kılmıştı. Böyle olması kanunun, "Gençler için kulüplere girmek ve boş zamanlarda beden terbiyesine devam etmek mecburidirdiyen dördüncü maddesiyle ilgiliydi.

KSK`nün, "Karşıyaka Gençlik Kulübü" ismini alması, 8 Temmuz 1940 günü, Karşıyaka Halkevi`nde gerçekleştirilen olağanüstü kongrede ittifakla kabul edilmişti . Dolayısıyla kulübün, 4 Temmuz 1939 tarihli kongresinde, kanun gerektirdiği halde neden "Karşıyaka Gençlik Kulübü" değil, KSK ismini kullanmaya başladığı anlaşılamamaktadır.

1926 ile 1946 arası bir tarihte dernekleşen KSK, İkinci Dünya Savaşı`ndan sonra aldığı bir davetle maç yapmak üzere bir kez daha Yunanistan`a gidecekti. Çocuk doktoru ve bir dönem KSK`nün başkanlığını da yapmış olan Orhan Alpyörük, bu (üçüncü) ziyaretle ilgili şunları anlatmaktadır: "1947 yılıydı. Yunanistan`a göç etmiş olan eski İzmirli Karabatis isimli bir Rum,KSK`ne bir mektup yazarak takımı Yunanistan`a davet etti. Karabatis Atina`da büyük bir spor malzemesi şirketinin sahibiydi. Nüfuzlu bir kişiydi. Yunan Hükümeti`ni bu seyahat için ikna etti. Resmen Yunan Hükümeti`nden davet aldık. İkinci Dünya Savaşı`hdan sonra Yunanistan`a giden ilk Türk takımı KSK oluyordu. Göztepe`den Adnan Süvari`yi, Altay`dan Ahmet`i takviye aldık. Ben takımın doktoru ve yöneticisi olarak seyahatin sorumluluğunu taşıyordum. Önce Sakız`a geçtik. Büyük bir misafirperverlikle karşılaştık... Sonra vapurla Pire`ye geçtik. Rıhtımda bizi Karabatis ile eşi törenle karşıladı. Biz Göbek Hidayet`in komutasında üç kez `sağol" diye onları selamladık. Pire`den Atina`ya otobüsle ve `Kaf Sin Kaf" çekerek gittik. Minevra Oteli`ne yerleştik. Ne kadar Türkiye`den Atina`ya gitmiş Rum varsa, hepsi gelip bizi bağırlarına bastı. İlk maçımıza yorgun çıktık ve Panionos (Panionios) ile kapıştık. Lemi`nin attığı gol ile birinci yarıyı galip bitirmemize rağmen, maçı 4-2 kaybettik. Ancak centilmenliğimizden dolayı tribünler ayakta bizi alkışladı... İki gün sonra Panatinakos (Panantiaikos) maçına çıktık. Tribünler Türkçe olarak `yaşa` nidalarıyla inliyordu. Birinci devreyi 2-0 mağlup bitirdik. İkinci devre ilk golümüzü Sencar attı. Maçın bitimine beş dakika kala Sencar`ın kornerinde Adnan, Fazıl, AliMustafa topla birlikte kaleye girdiler. Ve maç 2-2 bitti. Tabii yer yerinden oynadı. Daha sonra Olimpiyakos maçında ise, ilk golü uzaktan nefis şekilde Suat attı. Sonra Sencar ikinci golümüzü zımbaladı. Bir gol yedik ve maçın bitimine yakın, çok tartışmalı bir şekilde Yunanlıların ikinci golü geldi. Maç 2-2 bitince saha Rumca olarak `Karşıyaka` diye inliyordu... Nihayet 23 Aralık 1947günü büyük bir törenle Pire Limanı`ndan Sakız`a doğru ayrıldık...

 

                  

KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜNÜN BAŞKANLARI VE YÖNETİM KURULLARI

KSK’nin Başkanları fedakarlıkta ve renk aşkında olağanüstü mücadele etmişlerdir.

Yüreğinde Yeşil Kırmızı rengi taşıyan her Karşıyakalının özlemi KSK’nin Başkanı olmak ve bu büyük şerefi geleceğe miras olarak bırakmaktır.”
KSK’nin kuruluş tarihi olan 1912’den, İzmir’in Yunanlılarca işgal edildiği 15 Mayıs 1919 tarihine kadar geçen 7 yıllık süre içimde kulübün Başkanlığını Kadızade Zühtü Işıl, Kadızade Raşit (Zühtü Işıl’ın ağabeyi), Süreyya İplikçi, TahirBor, Fikri Altay, Şeyh Hüsnü Tonak ve Sezai Çullu yapmışlardır.

15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi İzmir’deki Türk takımları üzerine büyük bir baskı oluşturmuştu. Yunanlılar ve Ermeniler Türklerin futbol takımları çevresinde toplanarak milli direnişleri sürdürmelerinden hoşnut değillerdi. Bu nedenle KSK’nin idarecileri ve futbolcuları çareyi Anadolu’ya geçerek, “Milli Mücadele’ye” katılmakta bulmuşlardır. KSK’nin kurucularından ve öncülerinden Kadızade Zühtü Işıl, Örnekköylü Hüseyin ve Tahir Bor, Kuvayi Milliye’ye katılmışlardır. Fikri Altay Anadolu’ya silah sağlamak için İtalya’ya kaçmış, Süreyya İplikçi ise tutuklanarak Atina’ya sürülmüştü.

Yönetimsiz kalmış gibi gözüken KSK işgal yıllarında Soğukkuyu semtine çekilmiştir. Bu dönemde kulübü Şeyh Hüsnü Tonak ile Zeytunizade Remzi Dede sahip çıkmış korumuş ve Başkanlığını yürütmüştür. (Zeytunizade Remzi Dede, 27 Mayıs 1960 İhtilalinden sonra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan Nasır Zeytinoğlu’nun babasıdır.)

İZMİR’İN KURTULUŞUNDAN SONRA KSK BAŞKANLARI

İzmir’in 9 Eylül 1922’de Yunan İşgali’nden kurtuluşundan sonra, KSK’nin ilk Başkanı Sadi İplikçi olmuştur.

Sadi İplikçi KSK’yi yeniden derleyip toparlamış, güçlendirmiş ve 1926 yılında görevi, kulübün ilk kurucusu, Milli Mücadele Kahramanı Kadızade Zühtü Işıl’a bırakmıştır. 1926 -1928 yılları arasında KSK Başkanlığı yapan Kadızade Zühtü Işıl, 1928 yılında Başkanlığı yeniden Sadi İplikçi’ye devretmiştir… Sadi İplikçi bu görevi 1930 yılı sonuna kadar yürütmüştür.

RESMİ KAYITLARA GÖRE 1931 YILINDAN İTİBAREN

KSK'NİN BAŞKANLARI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

18.01.1931 – 20.10.1931

REİS: FİKRİ BEY ALTAY (KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANI)
2. REİS: MÜNİR BİRSEL
UMUMİ KATİP: MUHLİS BEY
MUHASİP: CEVDET BEY
VEZNEDAR: HAMİT BEY
ÜYE: KASIM BEY
ÜYE: SUAT BEY

20.10.1931 – 08.07.1933

1. REİS: MÜNİR BİRSEL
2. REİS: RIFAT BEY
UMUMİ KATİP: MUHLİS BEY
MUHASİP: MUAMMER BEY
VEZNEDAR: MURAT BEY
ÜYE: KASIM BEY
ÜYE: SUAT BEY

08.07.1933 – 29.09.1933

REİS: MÜNİR BİRSEL
2. REİS: CEVDET AKÖMER
UMUMİ KATİP: ALİ HALİM
DAHİLİYE MÜDÜRÜ: MURAT CELAL
MUHASİP VEZNEDAR: HAMİT AZİZ BEY
ÜYE:
MUHLİS BEY
ÜYE:
SUAT BEY(YURTKORU)

29.09.1933 – 14.09.1934

REİS: SUAT YURTKORU
2. REİS: ALİ HALİM
UMUMİ KATİP: MUHLİS BEY
MURAHAS MESUL: ARİF BEY
YURT MÜDÜRÜ: CEVDET BEY
MUHASİP VEZNEDAR: AHMET BEY
ÜYE: MURAT BEY

14.09.1934 – 10.11.1935

REİS: MUHLİS OVALI
2. REİS: ESAT BEY
VEZNEDAR: REFİK BEY

10.11.1935 – 17.05.1936

REİS: RIFAT BEY (KADIZADE)
KATİP: OSMAN ŞEN
VEZNEDAR VE MUHASİP: HAMİT BEY
UMUMİ KATİP: CEVDET YUMER
HAMİT BEY
CEVAT BEY

17.05.1936 – 20.09.1936

REİS: FUAT BEY (22.05.1936'te istifa etti.)
2. REİS: SALİH BEY (22.05.1936'da 1. Reis oldu.)
UMUMİ KATİP: CEVDET BEY (SÜMERBANK MUHASEBECİSİ)
UMUMİ KAPTAN: SUAT BEY (KOMİSYONCU)
MUHASİP: AHMET BEY (OSMANLI BANKASI)
VEZNEDAR: SADRİ BEY (EMLAK BANKASI)
ÜYE: HALİL BEY
ÜYE: HÜSEYİN HÜSNÜN

20.09.1936 – 21.03.1937

UMUMİ KATİP: AHMET CEMAL UMAR
UMUMİ KAPTAN: ŞEVKET BEY
MUHASİP VE VEZNEDAR: SUAT YURTKORU

21.03.1937

REİS: SÜLEYMAN DARYAL
GENEL SEKRETER: CEVDET BAYIK
ESAT BEY
ARİF BEY

NOT: Vali Fazlı Güleç`in emri ile İzmir Kulüplerinin birleşmelerine karar verildi. Bornova Spor + KSK = Yamanlar Spor

…  -  21.12.1937

REİS: SABRİ MENTEŞ
UMUMİ KAPTAN: HÜSEYİN (BOYACI) SERTTAŞ
İDARİ MÜDÜRLÜĞÜ: LÜTFİ BEY
KATİP VE MUHASİP: HALUK ÇOKAL
ÜYE: CEVDET BEY

21.12.1937 – 09.06.1938

Merkez heyet toplantısına iştirak edip üç kişilik heyeti seçenler. Süleyman, Tahir, Fevzi Kanı, Hamit, Sedat, Cemal Umar, Halil Ecer, Ahmet Haluk, Sadri, Sabri Menteş, İlhami

UMUMİ KATİP: KANİ (ERİM) BEY 11 OY
UMUMİ KAPTAN: ESAT (MERTER) BEY 12 OY
MUHASİP VE VEZNEDAR: AHMET (UMAR) BEY 12 OY

09.06.1938 – 04.07.1939

UMUMİ KATİP: SUAT KARŞIYAKA
UMUMİ KAPTAN: EROL MERTER (Emlak Bankası memuru)
MUHASİP VEZNEDAR: AHMET KÖMÜRCÜOĞLU (Merkez Bankası memuru)

04.07.1939 - 10.10.1939

REİS: KANİ ERİM
MUHASİP: AHMET KÖMÜRCÜOĞLU
KAPTAN: ESAT MERTER
KATİP: SADRİ HALULU
VEZNEDAR: AZMİ ZALLAK

10.10.1939 – 12.05.1940

REİS: KANİ ERİM
UMUMİ KAPTAN: ADİL AKKUM
MUHASİP: NİYAZİ TUSDER
UMUMİ KAPTAN: HÜSEYİN SERTTAŞ
VEZNEDAR: NİHAT PALA

12.05.1940 – 01.10.1940

REİS: SADİ İPLİKÇİ
UMUMİ KAPTAN: HÜSEYİN SERTTAŞ
UMUMİ KATİP: ARİF ERZEYBEK
MUHASİP: SÜHA SUKUTİ TÜKEL
VEZNEDAR: NİHAT PALA

NOT: Karşıyaka Spor Kulübü'nün ismi Karşıyaka Gençlik Kulübü oldu.

01.10.1940 - …
REİS: CEMİL BEY
UMUMİ KATİP: SÜHA SUKUTİ TÜKEL
UMUMİ KAPTAN: HÜSEYİN SERTTAŞ
VEZNEDAR: HAKKI BEY
MUHASİP: FARUK BEY

11.03.1942 - 17.07.1942

REİS: ALİ HALİM BAYER
UMUMİ KATİP: ESAT MERTER
VEZNEDAR: SUHA SUKUTİ TÜKEL
MUHASİPLİK: TEVFİK MUSKARA
ÜYE: HÜSEYİN SERTTAŞ

17.07.1942 – 07.06.1943

BAŞKAN: MÜMTAZ TARHAN
UMUMİ KATİP: SUHA TÜKEL
MUHASİP - VEZNEDAR: ESAT MERTER
UMUMİ KAPTAN: HÜSEYİN SERTTAŞ

07.06.1943 – 29.07.1943

REİS: ABDURAHMAN AKKUM
UMUMİ KATİP: ZAFER ADMAN
UMUMİ KAPTAN: HÜSEYİN SERTTAŞ
MUHASİP: ESAT MERTER
VEZNEDAR: MUHİTTİN İŞÇİMENLER

29.07.1943 – 27.08.1943

REİS: KEMAL TAHİR KARACA
UMUMİ KAPTAN: HÜSEYİN SERTTAŞ
MUHASİP: RÜKNETTİN HALULU
VEZNEDAR: EMİN BİRSEL
ÜYE: NİYAZİ MESTA

27.08.1943 – 12.03.1944

BAŞKAN: EMİN BİRSEL
VEZNEDAR: NEBİL ALTUĞ
UMUMİ KATİP: NİYAZİ MESTA
UMUMİ KATİP: HÜSEYİN SERTTAŞ
MUHASEBECİ: ABDURAHMAN AKKUM

12.03.1944 - …

BAŞKAN: EMİN BİRSEL
UMUMİ KATİP: ERTUĞRUL KARAKAPLAN
UMUMİ KAPTAN: İSMAİL ÖZERK
MUHASİP: KEMAL TALAT KARACA
VEZNEDAR: NİYAZİ MESTA

08.12.1944 – 15.07.1945

BAŞKAN: MUSTAFA TEOMAN
UMUMİ KATİP: ERTUĞRUL KARAKAPLAN
UMUMİ KAPTAN: İSMAİL ÖZERK
DOKTOR: LEBİT YURTOĞLU
YURT KORUMA AMİRİ: AVNİ KARABEÇE
MUHASİP: HALUK FARALYALI
VEZNEDAR: MUAMMER KARAAĞAÇ
ÜYE: HÜSEYİN SERTTAŞ

15.07.1945 – 31.03.1946

BAŞKAN: SUAT KARŞIYAKA
REŞAT KAPANİ
RAŞİT ÖZSARUHAN
SADİ ARAL
MELİH YÜCEL
FAİK GÜRER
RÜKNEDDİN HALULU

31.03.1946 – 08.07.1946

BAŞKAN: SAMİ SAYRUN
2. BAŞKAN: HİLMİ ZİYA APAK
UMUMİ KAPTAN: SADİ ARAL
UMUMİ KATİP: RAUF SANTEPE
VEZNEDAR: NİYAZİ MESTA
MUHASİP: ALPARSLAN BEY
YURT AMİRİ: FAİK GÜRER
ÜYE: AHMUT TİRYAKİOĞLU
ÜYE: İZZET ÇAKIR
ÜYE: BESİM BÖKE
ÜYE: ORHAN ALPYÖRÜK
ÜYE: NURİ BEŞİKÇİOĞLU

08.07.1946 – 27.11.1946

REİS: SADİ ARAL
2. REİS: ORHAN ALPYÖRÜK
UMUMİ KAPTAN: İZZET ÇAKIN
VEZNEDAR: MAHMUT TİRYAKİOĞLU
MUHASİP: NURİ BEŞİKÇİOĞLU
ÜYE: BESİM BÖKE
ÜYE: HİLMİ ZİYA APAK

27.11.1946 – 08.04.1947

BAŞKAN: HİLMİ ZİYA APAK
2. BAŞKAN: ORHAN ALPYÖRÜK
UMUMİ KATİP: FAİK GÜRER
UMUMİ KAPTAN: HÜSEYİN SERTTAŞ
VEZNEDAR: HİKMET KAŞERCİ
MUHASİP: HASAN AYKANAT
YURT AMİRİ: MELİH YÜCEL

08.04.1947 – 18.08.1947

BAŞKAN: HİLMİ ZİYA APAK
2. BAŞKAN: REŞAT KAPAN
UMUMİ KATİP: FAİK GÜRER
UMUMİ KAPTAN: HÜSEYİN SERTTAŞ
VEZNEDAR: HAKKI KOR
MUHASİP: BAHRİ DOĞAN
YURT AMİRİ: İSMAİL ÖZER

18.08.1947 – 17.04.1948

BAŞKAN: BAHRİ DOĞAN
UMUMİ KATİP: MUZAFFER BENGiSU
UMUMİ KAPTAN: HALİL ECE
MUHASİP: MELİH YÜCEL
VEZNEDAR: NİYAZİ MESTA
YURT AMİRİ: HİKMET KAŞERCİ
DOKTOR: RÜKNEDDİN HALULU

NOT: Atina - Sakız ziyareti yapıldı.

17.04.1948 – 05.05.1948

BAŞKAN: BAHRİ DOĞAN
UMUMİ KATİP: ORHAN ALPYÖRÜK
UMUMİ KAPTAN: HÜSEYİN SERTTAŞ
YURT AMİRİ: MÜEYYET MENTEŞ
MUHASİP: NİHAT DUMLUPINAR
ÜYE: MELİH BAYÜLKEN
ÜYE: SÜLEYMAN ATALKIN

05.05.1948 – 28.03.1949

BAŞKAN: ORHAN ALPYÖRÜK
UMUMİ KATİP: MELİH BAYÜLKEN
UMUMİ KAPTAN: HÜSEYİN SERTTAŞ
MUHASİP: TURGUT EĞİNLİOĞLU
VEZNEDAR: NİHAT DUMLUPINAR
YURT AMİRİ: NİYAZİ MESTA
ÜYE: ARİF ERZEYBEK

28.03.1949 – 08.05.1950

REİS: MUHİTTİN İŞÇİMENLER
2. REİS: SAMİM KARKINT
UMUMİ KATİP: ARİF ENGÜR
UMUMİ KAPTAN: İSMAİL ÖZERK
MUHASİP: NİHAT DUMLUPINAR
YURT AMİRİ: ARİF ERZEYBEK
ÜYE: EKREM İŞÇİMENLER

08.05.1950 – 30.05.1950

REİS: BEHİÇ BARHAN
UMUMİ KAPTAN: LÜTFİ AKSOY
VEZNEDAR: MUHARREM CANDAŞ
MUHASEBECİ: EZEL BALTALI
YURT AMİRİ: TAHİR TÜRETKEN

30.05.1950 – 15.04.1951

REİS: MUHİTTİN İŞÇİMENLER
2. REİS: HİLMİ ZİYA APAK
UMUMİ KATİP: SAMİM KARKIN – TAHİR TÜRETKEN
UMUMİ KAPTAN: LÜTFİ AKSOY
MUHASEBECİ: ENVER SELAY
YURT AMİRİ: TAHİR TÜRETKEN
SOSYAL İŞLER: ORHAN ALPYÖRÜK
VEZNEDAR: MÜNİR UMAN
VEZNEDAR: NİHAT DUMLUPINAR
ÜYE: SÜLEYMAN ATALKIN

15.04.1951 - 29.05.1952

REİS: REŞAT ÇELEBİ
UMUMİ KATİP: BELİĞ BELER
MUHASİP VEZNEDAR: TAHİR TÜRETKEN
DOKTOR: ORHAN ALPYÖRÜK
UMUMİ KAPTAN: REFİK KORKAN
AZA: MUHİTTİN İŞÇİMENLER
AZA: FEYYAZ TEKAND

29.05.1952 – 27.09.1953

BAŞKAN: REŞAT ÇELEBİ
UMUMİ KAPTAN: FAİK GÜRER
UMUMİ KATİP: NURİ BEŞİKÇİOĞLU
MUHASİP: BEHİÇ BARHAN
VEZNEDAR: SEDAT SAYIN
İDARİ AMİR: REFİK KORKAN
DOKTOR: ORHAN ALPYÖRÜK
ÜYE: REŞAT AKKUM
ÜYE: TURGUT KARAKAPLAN
ÜYE: HİKMET GÜRSOY

27.09.1953 – 25.04.1954

REİS: MUHİTTİN İŞÇİMENLER
UMUMİ KAPTAN: SIDDIK TÜZÜN
KAPTAN: SEDAT SAYIN
DOKTOR: MUSTAFA BOZOKLAR
MUHASİP: TAHİR TÜRETKEN
VEZNEDAR: KEMAL ATASAYAN
ÜYE: ŞERİF EGELİ
ÜYE: AHMET KOCAGÖZ
ÜYE: MUZAFFER ÇOLPAN
ÜYE: FETHİ ALPDOĞAN

25.04.1954 – 05.07.1955

REİS: SUAT KARŞIYAKA
2. REİS: MUHİTTİN İŞÇİMENLER
UMUMİ KATİP: DR.ORHAN ALPYÖRÜK
UMUMİ KAPTAN: HÜSEYİN SERTTAŞ
MUHASİP: BELİG BELER
ÜYE: CEMİL BAYER
ÜYE: BEHİÇ BARHAN
MURAKIPLAR
DÜNDAR KARAKAPLAN
NİHAT SULLA
HAYSİYET DİVANI
SADİ İPLİKÇİ
ABDURRAHMAN AKKUM
HALİM BAYAR

05.07.1955 - 05.07.1957

BAŞKAN: İSMAİL ÖZERK
2. BAŞKAN: TURAN MUŞKARA
UMUMİ KATİP: SEDAT SAYIN
UMUMİ KAPTAN: MELİH YÜCEL
MUHASİP: ÇETİN PERÇİN
YURT AMİRİ: FAZLI ARINÇ
ÜYE: TAHİR TÜRETKEN
ÜYE: CELASİN MUŞKARA
ÜYE: ABDURAHMAN AKKUM

05.07.1957 - …1958

BAŞKAN: SEZAİ AKDAĞ

17.04.1958 – 01.10.1962

BAŞKAN: SELÇUK YAŞAR KAPTANOĞLU
İKİNCİ BAŞKAN: MİTHAT SAKAROĞLU
UMUMİ KAPTAN: ÖMER ERBOZ
MUHASİP VE VEZNEDAR: FARUK AYDEMİR
BÖLGE TEMSİLCİSİ: TAHİR TÜRETKEN
SPOR OYUNLARI SORUMLUSU: ERİCH LÖCHNER
UMUMİ KATİP: NEŞE ŞENMAN
BASIN SORUMLUSU: ERKİN USMAN
ÜYE: ORAL ÜÇER
ÜYE: OSMAN AYDEMİR
ÜYE: RIZA ALPAY
ÜYE: NİHAT KÜRŞAT
ÜYE: SEDAT SAYIN
ÜYE: MELİH ABİDİNOĞLU

01.10.1962 - 01.06.1964

BAŞKAN: SADİ İPLİKÇİ
MUHASİP: FİKRET ELMASOĞLU (03.09.1963'te istifa etti.)
2. BAŞKAN: İSMAİL PAYA
VEZNEDAR: BEDİİ TUAÇ
UMİMİ KATİP: NAHİT DEMİREL
ÜYE:
SELÇUK KAPTANOĞLU

ÜYE: TAHİR TÜRETKEN (03.09.1963'te göreve başladı.)
ÜYE: FUAT OKKAOĞLU
ÜYE: RIZA ALPAY
ÜYE: OSMAN AYDEMİR (10.04.1963'te göreve başladı.)

ÜYE: CELASİN MUŞKARA (12.02.1963'te göreve başladı.)
ÜYE: SEDAT SAYIN (12.02.1963'de göreve başladı.)

01.06.1964 - 5.11.1964

BAŞKAN: İBRAHİM KAHYA
2. BAŞKAN: PERTEV MOLAY
MUHASİP: SEDAT KAHRAMAN (05.06.1964'te istifa etti.)
ÜYE: ACLAN AKTUGAN (05.06.1964'te istifa etti.)
ÜYE: CELASUN MUŞKARA
UMİMİ KAPTAN: KAYA CAN ALTUĞ
VEZNEDAR: FERZAN GÜRPINAR
ÜYE: SABİT OĞUL
ÜYE: EROL ÖZIŞIKÇILAR
ÜYE: NUSRET BARDUK (05.06.1964'te göreve başladı.)
ÜYE: TURAN GÜRPINAR (05.06.1964'te göreve başladı.)

05.11.1964 - 10.06.1965

BAŞKAN: MELİH YÜCEL
2. BAŞKAN: İBRAHİM KAYA
MUHASİP: BEDİİ TUAÇ
GENEL SEKRETER: TAHİR TÜRETKEN
VEZNEDAR: AYDIN KAYMAK
ÜYE: NAHİT DEMİRER
ÜYE: SELÇUK YAŞAR (15.04.1965'te istifa etti.)
ÜYE: EZEL MUSULLUGİL
ÜYE: SEDAT SAYIN
ÜYE: RIZA ALPAY (15.04.1965'te göreve başladı.)

10.06.1965 - 01.05.1966

BAŞKAN: VAKUR UTKUN
2. BAŞKAN: ARİF ENGÜR
UMUMİ KAPTAN: FERİDUN BİRDİNÇ
BÖLGE TEMSİLCİSİ: TAHİR TÜRETKEN
GENEL SEKRETER: AHMET İSFENDİYAROĞLU
MUHASİP: SEDAT KAHRAMAN
ÜYE: VASIF GÜMEN
ÜYE: SELÇUK YAŞAR
ÜYE: FAZLI ARINÇ

01.05.1966 - 26.06.1967

BAŞKAN: PERTEV MOLAY
2. BAŞKAN: VAKUR UTKUN
UMUMİ KATİP: ALİ ERENER (03.01.1967'de istifa etti.)
ÜYE: ORHAN ALPYÖRÜK
MUHASİP: MUHARREM CANDAŞ (01.11.1966'da istifa etti.)
ÜYE: SELÇUK YAŞAR
VEZNEDAR: SEDAT KAHRAMAN
ÜYE: AYDIN KAYMAK (22.11.1966'da istifa etti.)
ÜYE: TAHİR TÜRETKEN (16.09.1966'da istifa etti.)
ÜYE: İBRAHİM YEGÜL (16.09.1966'da göreve geldi.)
ÜYE: MEHMET YAZICI (01.11.1966'da göreve geldi.)
ÜYE: NAZMİ KARAGÖZOĞLU (22.11.1966'da göreve geldi.)
ÜYE: FEHMİ HEPŞENKAL (13.01.1967'de göreve geldi.)

26.06.1967 - 01.09.1967

BAŞKAN: PERTEV MOLAY
2. BAŞKAN: DÜNDAR KARAKAPLAN
SEKRETER: SEDAT KAHRAMAN
MUHASİP: SADIK ATALAN
VEZNEDAR: ASLAN KAPANİ
ÜYE: EROL ÖZIŞIKÇILAR
ÜYE: TURHAN GÜRPINAR
ÜYE: NAMIK ERGİN
ÜYE: HÜSEYİN EKMEKÇİ

01.09.1967 - 01.10.1968

BAŞKAN: İSMAİL PAYA

NOT: Yöetim Kurulu hakkında bilgi bulunamadı.

01.10.1968 - 03.04.1969

BAŞKAN: MELİH YÜCEL
2. BAŞKAN: ALİ ULVİ KİREMİTÇİLER
MUHASİP: İHSAN SAMİOĞLU
UMUMİ KAPTAN: EROL ÖZIŞIKÇILAR
BÖLGE TEMSİLCİSİ: SADIK ATALAN
SEKRETER: BEDİİ TUAÇ
VEZNEDAR: NECDET TÜRETKEN
AMATÖR SPORLAR: YÜKSEL BÖKE
ÜYE: ÖZCAN ÖLKEN (17.12.1968 göreve başladı.)
ÜYE: RAHMİ HEPSARSAR (17.12.1968'de göreve başladı.)

03.04.1969 - 25.05.1969

BAŞKAN: OSMAN KAYMAK
2. BAŞKAN: İBRAHİM KAHYA
VEZNEDAR: ALİ ULVİ KİREMİTÇİLER
SEKRETER: SEDAT KAHRAMAN
MUHASİP: MUHARREM CANDAŞ
ÜYE: PERTEV MOLAY
ÜYE: TAHİR TÜRETKEN
ÜYE:
EROL ÖZIŞIKÇILAR
ÜYE:
YÜKSEL BÖKE

25.05.1969 - 21.09.1969

BAŞKAN: OSMAN KAYMAK
2. BAŞKAN: MUSTAFA KALKANLAR
SEKRETER: MEHMET YAZICI
MUHASİP: MEDİH AYKOLER (04.08.1969'da göreve geldi.)
VEZNEDAR: ALİ ULVİ KİREMİTÇİLER
AMATÖR ŞUBELER: YÜKSEL BÖKE (04.08.1969'da istifa etti.)
ÜYE: SEDAT KAHRAMAN
ÜYE: ERDOĞAN KRAL
ÜYE: EROL ÖZIŞIKÇILAR
ÜYE: RAHMİ HEPSARSAR (04.08.1969'da göreve geldi.)
ÜYE: MUSTAFA DÖRTKARDEŞLER (04.08.1969'de göreve geldi.)

NOT: 21.09.1969 tarihinde yapılan tüzük değişikliği ile 9 olan Yönetim Kurulu üye sayısı 15 asil, 15 yedek üye olarak değiştirildi.

21.09.1969 - 24.04.1970

BAŞKAN: ALİ ULVİ KİREMİTÇİLER
2. BAŞKAN: HÜSEYİN ERBAŞ
2. BAŞKAN: SEDAT KAHRAMAN

SEKRETER: FARUK PEKTAŞTAN
KULÜP AMİRİ: RAHMİ HEPSARSAR
MUHASİP: AHMET YORGANCILAR
BÖLGE TEMSİLCİSİ: BEDİİ TUAÇ
UMUMİ KAPTAN: EROL ÖZIŞIKÇILAR
VEZNEDAR: ERDOĞAN KRAL
DOKTOR: ERGÜN ÖZALP
AMATÖR ŞUBELER: MUSTAFA ALKANLAR
ÜYE: ACLAN AKTUĞAN
ÜYE: SADIK ATALAN
ÜYE: ALAADDİN GÖKÜN
ÜYE: ÖZCAN ÖLKEN

14.05.1970 - 04.06.1970

BAŞKAN: ALİ ULVİ KİREMİTÇİLER
2. BAŞKAN: HÜSEYİN ERBAŞ
2. BAŞKAN: HALİL ÜNALP
SEKRETER: MUSTAFA ALKANLAR
BÖLGE TEMSİLCİSİ: SEDAT KAHRAMAN
VEZNEDAR: BEDİİ TUAÇ
ÜYE: NİHAT ERGEZEN
ÜYE: YILMAZ TEMİZOCAK
ÜYE: RAHMİ HEPSARSAR
ÜYE: ÖZCAN ÖLKEN
ÜYE: ALAADDİN GÖKÜN
ÜYE: FARUK PEKTAŞTAN
ÜYE: RECEP ÖZSAKALLI
ÜYE: İSMET YAZAR
ÜYE: ACLAN AKTUGAN

29.06.1970 - (Sona eriş bilgileri yok.)

BAŞKAN: ALİ ULVİ KİREMİTÇİLER
2. BAŞKAN: M. ALİ YOLGÖRMEZ
2. BAŞKAN: HÜSEYİN ERBAŞ
SEKRETER: NECDET TÜRETKEN
UMUMİ KAPTAN: HÜSEYİN ÖZLÜ
UMUMİ KAPTAN: HÜSEYİN KARACA
KULÜP AMİRİ: RAHMİ HEPSARSAR
VEZNEDAR: BEDİİ TUAÇ
MUHASİP: ACLAN AKTUĞAN
ÜYE: YILMAZ TEMİZOCAK
ÜYE: İSMET YAZAR
ÜYE: NİHAT ERGEZEN
ÜYE: ERDOĞAN KUNTER
ÜYE: ASLAN KAPANİ
ÜYE: HALİL ÜNALP

NOT: 1970-1973 yılları arasındaki karar defterleri bulunamadı

04.02.1973 - 27.05.1973

BAŞKAN: PERTEV MOLAY
2.BAŞKAN: RECEP ÖZSAKALLI
2. BAŞKAN: MEHMET ALİ YOLGÖRMEZ

SEKRETER: YILMAZ TEMİZOCAK
MUHASİP: AKIN BÜYÜKTUNCA
UMUMİ KAPTAN: HÜSEYİN ÖZLÜ
GENÇ TAKIMLAR: ALİ ULVİ KİREMİTÇİLER
SOSYAL FAALİYET: SEDAT ÖZKAN
VEZNEDAR: SEDAT KAHRAMAN
UMUMİ KAPTAN: GÖNEN ÜÇER
GENÇ TAKIMLAR: CENGİZ YÜNCÜ
AMATÖR ŞUBELER: ATEŞ ÖZERK
ÜYE: SELÇUK YAŞAR
ÜYE: HALİL ERDAĞLI
ÜYE: ÖZCAN ÖLKEN

NOT: 3 Nisan 1973'te Ping Pong Şubesi kuruldu.

27.05.1973 - 10.06.1974

BAŞKAN: PERTEV MOLAY
2. BAŞKAN: RECEP ÖZSAKALLI
SEKRETER: YILMAZ TEMİZOCAK
MUHASİP: AKIN BÜYÜKTUNCA
VEZNEDAR: BEDİİ TUAÇ
ÜYE: GÖNEN ÜÇER
ÜYE: HÜSEYİN ÖZLÜ
ÜYE: AHMET İSFENDİYAROĞLU (17.07.1973'te istifa etti.)
ÜYE: HÜSNÜ LEVENT
ÜYE: FİKRET ELMASOĞLU (17.07.1973'te göreve geldi.)
ÜYE: HALİL ERDAĞLILAR

NOT: Serap Kızılsu yüzmede Türkiye rekoru kırmıştır. 17 Temmuz 1973 Karar No.7
NOT:
Kız atletlerimizden Türkiye rekoru kıran Bahriye Doğrulu ve Eser Ercan’a kupa verilmesine karar verildi. 17 Temmuz 1973 Karar No.7
NOT:
31 Temmuz 1973 tarihinde Taek Wan Do Şubesi kurulmuştur. Karar No.9

10.06.1974 - 31.05.1975

BAŞKAN: PERTEV MOLAY
2. BAŞKAN: RECEP ÖZSAKALLI (02.09.1974'te istifa etti.)
SEKRETER: GÖNEN ÜÇER
MUHASEBE: RAMAZAN İZGÜBARLAS
VEZNEDAR: BEDİİ TUAÇ
UMUMİ KAPTAN: CENGİZ KOCATOROS
ÜYE: HALİL ERDAĞLI (02.09.1974'te istifa etti.)
ÜYE: ATİLLA UZEL
ÜYE: EROL ÖZIŞIKÇILAR
ÜYE: YILMAZ TEMİZOCAK (02.09.1974'te göreve geldi.)
ÜYE: ALİ ULVİ KİREMİTÇİLER (02.09.1974'te göreve geldi.)

31.05.1975 - 27.05.1976

BAŞKAN: BEDİİ TUAÇ
2. BAŞKAN: ERDOĞAN KUNTER
VEZNEDAR: SINAY TÜZÜN
SAYMAN: MEVLAN DÜZYATAN
SEKRETER: ÖZCAN ÖLKEN
ÜYE: RAMAZAN İZGÜBARLAS

ÜYE: CEMAL ÖZGÜ
ÜYE: EROL BAŞ
ÜYE: AYDOĞAN ANGIÇ
ÜYE: GÜNEY YALÇINKAYA
ÜYE: ERDEN YEŞİL
ÜYE: HULİSİ KÖSEOĞLU
ÜYE: FERİDUN SUTAŞ
ÜYE: FEVZİ ERDENÖZER

27.05.1976 - 01.05.1977

BAŞKAN: BEDİİ TUAÇ
2. BAŞKAN: ÇETİN TAŞKINGENÇ
MUHASİP: MEVLAN DÜZYATAN
VEZNEDAR: FERİDUN SUTAŞ
ÜYE: CEMAL ÖZGÜ
ÜYE: RAMAZAN İZGÜBARLAS
ÜYE: ERDEN YEŞİL
ÜYE: FEVZİ ERDENÖZEN
ÜYE: ATEŞ ÖZERK
ÜYE: ÜSTÜN EĞRİOĞLU
ÜYE: ENVER ALTAY
ÜYE: KEMAL BAYSAK (27.01.1977'de istifa etti.)
ÜYE: MUSTAFA CİNSAR
ÜYE: GÜNDÜZ MADENOĞLU
ÜYE: FİKRET URAL
ÜYE: YÜKSEL ŞENYILMAZ
ÜYE: YÜCEL EREN
ÜYE: ESEN MANYAS
ÜYE: ENVER KUMRAL
ÜYE: ORHAN AKÇAKAN (27.01.1977'de göreve geldi.)

01.05.1977 - 13.11.1977

BAŞKAN: PERTEV MOLAY
2. BAŞKAN: BEDİİ TUAÇ
2. BAŞKAN: TAHİR TÜRETKEN
MUHASİP: MEVLAN DÜZYATAN
KOORDİNATÖR: YILMAZ TEMİZOCAK
ÜYE: CEMAL ÖZGÜ
ÜYE: ÇETİN TAŞKINGENÇ
ÜYE: EROL ÖZIKÇILAR
ÜYE: RAMAZAN İZGÜBARLAS
ÜYE: YAŞAR URAL
ÜYE: YAŞAR ARIKAN
ÜYE: ATİLA UZEL
ÜYE: ATİLA ACAR
ÜYE: MUSTAFA ÇİNSAR

13.11.1977 - 23.05.1978

BAŞKAN: BEDİİ TUAÇ
2. BAŞKAN: ÖZCAN ÖLKEN
MUHASİP: MEVLAN DÜZYATAN
ÜYE: CEMAL ÖZGÜ
ÜYE: OKTAY AYTUĞ
ÜYE: SEDAT TEZCAN
ÜYE: FERİDUN SUTAŞ
ÜYE: AYDOĞAN ANGIÇ
ÜYE: MUSTAFA ÇELİKKANAT
ÜYE: RAMAZAN İZGÜBARLAS
ÜYE: MUSTAFA ÇİNSAR
ÜYE: SINAY TÜZÜN
ÜYE: İBRAHİM BİLGETEKİN
ÜYE: İBRAHİM KANTARCI
ÜYE: MUSTAFA ALKANLAR
ÜYE: EKREM ÖZSOYDAN

23.05.1978 - 11.06.1979

BAŞKAN: ÇETİN TAŞKINGENÇ
2. BAŞKAN: ATİLLA ÜZEL
2. BAŞKAN: AYDOĞAN ANGIÇ
SEKRETER: İSMAİL GÜN
MUHASİP: MEVLAN DÜZYATAN
MALİ İŞLER: URAY ERGÜN
ÜYE: BEDİİ TUAÇ
ÜYE: İBRAHİM KANTARCI
ÜYE: MURAT MIZRAKLI
ÜYE: RAMAZAN İZGÜBARLAS
ÜYE: OKTAY AYTUĞ
ÜYE: ERDOĞAN HEKİMOĞLU
ÜYE: SEDAT TEZCAN
ÜYE: MÜNİR ELÇELTİK

11.06.1979 - 21.06.1980

BAŞKAN: BEDİİ TUAÇ
2. BAŞKAN: SEDAT TEZCAN
2. BAŞKAN: RAMAZAN İZGÜBARLAS
MUHASİP: ERDOĞAN HEKİMOĞLU
VEZNEDAR: ÇETİN TAŞKINGENÇ
ÜYE: ÖZCAN ÖLKEN
ÜYE: ENGİN KANAŞ
ÜYE: SINAY TÜZÜN
ÜYE: ACAR KARASU
ÜYE: İBRAHİM BİLGETEKİN
ÜYE: OKTAY AYTUĞ
ÜYE: ÖZDEMİR URAL
ÜYE: ALİ ÖZDEMİR
ÜYE: İBRAHİM ÖZİŞBAKAN
ÜYE: LEVEND ALKANLAR
ÜYE: ÖZER BALCI
ÜYE: FEHİM ALPAY
ÜYE: MUSTAFA YILMAZ
ÜYE: EKREM GÜÇSAV
ÜYE: KEMAL CANIVAR
ÜYE: İBRAHİM KANTARCI
ÜYE: CENGİZ YÜNCÜ
ÜYE: AHMET TUNA

NOT: 3. Ligde mücadele eden Karşıyaka sezonun son maçında Beykoz'u Burhan’ın 10. dakikada attığı golle 1-0 yenmesine rağmen 34 puan toplayarak gol averajı ile amatör kümeye düştü.

21.06.1980 - 09.061981

BAŞKAN: PERTEV MOLAY
2. BAŞKAN: SEDAT TEZCAN
2. BAŞKAN: EROL ÖZIŞIKÇILAR
GENEL SEKRETER: YILMAZ TEMİZOCAK
VEZNEDAR: RAMAZAN KURTULUŞ
ÜYE: ADNAN YENİCE
ÜYE: CENGİZ YÜNCÜ
ÜYE: HÜSEYİN ÖZLÜ
ÜYE: CAHİT UĞURLU
ÜYE: ERDOĞAN HEKİMOĞLU
ÜYE: FETHİ ETİK
ÜYE: İSMET KOCATOROS
ÜYE: SERACETTİN HAKYEMEZ
ÜYE: MUSTAFA YILMAZ
ÜYE: ENGİN KANAŞ
ÜYE: NECDET AYGÜN
ÜYE: BAHATTİN GÖKLÜKÖY
ÜYE: ŞÜKRÜ KABAKÇIOĞLU
ÜYE: MEHMET KÖKEN
ÜYE: ŞAHİN ARSLAN
ÜYE: GÜRCAN HEPER
ÜYE: İBRAHİM ÇİFTÇİ
ÜYE: YILDIRIM KARAKAPLAN

09.06.1981 - 27.10.1981

BAŞKAN: EROL ÖZIŞIKÇILAR
2. BAŞKAN: YILMAZ TEMİZOCAK
2. BAŞKAN: SADRİ İŞÇİMENLER
VEZNEDAR: SERACETTİN HAKYEMEZ
MUHASİP: CEVAT DALAY
ÜYE: FETHİ ETİK
ÜYE: SEDAT TEZCAN
ÜYE: RAMAZAN İZGÜBARLAS
ÜYE: İSMET KOCATOROS
ÜYE: EROL ÖZDURAN
ÜYE: ACAR ATAY
ÜYE: ENDER YORGANCILAR
ÜYE: İLHAN HORAS
ÜYE: RAMAZAN KURTULUŞ
ÜYE: CAHİT UĞURLU
ÜYE: YILDIRIM KARAKAPLAN
ÜYE: MUSTAFA TANIK
ÜYE: GENCER KOYUNCUOĞLU
ÜYE: HÜSEYİN KARACA
ÜYE: MUSTAFA KARAGÖZ
ÜYE: HASAN ERTEN
ÜYE: DİNDAR GÜNER
ÜYE: BEHZAT AKYILDIZ

27.10.1981 - 17.06.1982

BAŞKAN: EROL ÖZIŞIKÇILAR
2. BAŞKAN: YILMAZ TEMİZOCAK
2. BAŞKAN: SADRİ İŞÇİMENLER
MUHASİP: CEVAT DALAY
VEZNEDAR: SERACETTİN HAKYEMEZ
ÜYE: CAHİT UĞURLU
ÜYE: EROL ÖZDURAN
ÜYE: GENCER KOYUNCUOĞLU
ÜYE: SEDAT TEZCAN
ÜYE: YILDIRIM KARAKAPLAN
ÜYE: MUSTAFA TANIK
ÜYE: FETHİ ETİK
ÜYE: ACAR ATAY
ÜYE: RAMAZAN İZGÜBARLAS
ÜYE: MUSTAFA KARAGÖZ
ÜYE: ENDER YORGANCILAR
ÜYE: HASAN ERTEN
ÜYE: HÜSEYİN KARACE
ÜYE: İLHAN HORAS
ÜYE: DİNDAR GÜNER
ÜYE: İSMET KOCATOROS
ÜYE: SÜLEYMAN BOYAR
ÜYE: HAYRİ GÖKMENMORAL

17.06.1982 - 12.10.1982

BAŞKAN: EROL ÖZIŞIKÇILAR
2. BAŞKAN: YILMAZ TEMİZOCAK
2. BAŞKAN: SADRİ İŞÇİMENLER
GENEL SEKRETER: ÖZER KIRCA
MUHASİP: AKIN BÜYÜKTUNCA
VEZNEDAR: SERACETTİN SAKIPAĞA
ÜYE: HASAN ERTEN
ÜYE: ŞÜKRÜ KABAKÇIOĞLU
ÜYE: ÖNDER BAYSOY
ÜYE: KUDDİSİ TEMURTAŞ
ÜYE: ENDER YORGANCILAR
ÜYE: FETHİ ETİK
ÜYE: TAYLA KIYAT
ÜYE: MUSTAFA TANIK
ÜYE: GÜÇLÜ BAYAR
ÜYE: ACAR ATAY
ÜYE: EROL ÖZDURAN
ÜYE: NAHİT MAY
ÜYE: HÜSEYİN ÖZYAVUZ

12.10.1982 - 21.03.1983

BAŞKAN: EROL ÖZIŞIKÇILAR
2. BAŞKAN: YILMAZ TEMİZOCAK
2. BAŞKAN: SADRİ İŞÇİMENLER
GENEL SEKRETER: ÖZER KIRCA
MUHASİP: SERACETTİN SAKIPAĞA
VEZNEDAR: CEVAT DALAY
ÜYE: GENCER KOYUNCUOĞLU
ÜYE: HASAN ERTEN
ÜYE: FETHİ ETİK
ÜYE: ÖNDER BAYSOY
ÜYE: AKIN BÜYÜKTUNCA
ÜYE: İSMET KOCATOROS
ÜYE: NAHİT MAY
ÜYE: ŞÜKRÜ KABAKÇIOĞLU
ÜYE: AYDIN KAYMAK
ÜYE: NEVZAT ÇOBANOĞLU
ÜYE: MUSTAFA TANIK
ÜYE: EROL ÖZDURAN
ÜYE: HÜSEYİN ÖZYAVUZ
ÜYE: TAYLA KIYAT
ÜYE: GÜÇLÜ BAYAR
ÜYE: ACAR ATAY
ÜYE: NECDET AYGÜN
ÜYE: ULUĞ ATASOY

21.03.1983 - 05.07.1983

BAŞKAN: EROL ÖZIŞIKÇILAR
2. BAŞKAN: YILMAZ TEMİZOCAK
2. BAŞKAN: SADRİ İŞÇİMENLER
GENEL SEKRETER: ÖZER KIRCA
VEZNEDAR: CEVAT DALAY
ÜYE: GENCER KOYUNCUOĞLU
ÜYE: AKIN BÜYÜKTUNCA
ÜYE: ÖNDER BAYSOY
ÜYE: HASAN ERTEN
ÜYE: EROL ÖZDURAN
ÜYE: MUSTAFA TANIK
ÜYE: ACAR ATAY
ÜYE: GÜÇLÜ BAYAR
ÜYE: TAYLA KIYAT
ÜYE: ULUĞ ATASOY
ÜYE: ENDER YORGANCILAR

05.07.1983 - 06.02.1984

BAŞKAN: EROL ÖZIŞIKÇILAR
DİVAN ÜYESİ: TAHİR TÜRETKEN
2. BAŞKAN: HÜSEYİN ÖZYAVUZ
2. BAŞKAN: İBRAHİM KOÇ
GENEL SEKRETER: HASAN DENİZKURDU
MUHASİP: COŞKUN SÜER
VEZNEDAR: SERACETTİN SAKIPAĞA
ÜYE: SADRİ İŞÇİMENLER
ÜYE: ACAR ATAY
ÜYE: SERDAR ZENGER
ÜYE: GENCER KOYUNCUOĞLU
ÜYE: HASAN ERTEN
ÜYE: CEVAT DALAY
ÜYE: ATEŞ ÖZERK
ÜYE: AKIN BÜYÜKTUNCA
ÜYE: GÜÇLÜ BAYAR

Bu Yönetim Kuruluna 05.07.1983 tarih 29 numaralı karar gereğince toplantılarda Divan üyesi Tahir Türetken başkanlık yapmıştır.

06.02.1984 - 06.12.1984

BAŞKAN: TAHİR TÜRETKEN
2. BAŞKAN: SADRİ İŞÇİMENLER
2. BAŞKAN: ALİ ULVİ KİREMİTÇİLER
2. BAŞKAN: İBRAHİM KOÇ
MUHASİP: COŞKUN SÜER
GENEL SEKRETER: HASAN DENİZKURDU
VEZNEDAR: SERACETTİN SAKIPAĞA
ÜYE: GENCER KOYUNCUOĞLU
ÜYE: EROL BAŞ
ÜYE: SERDAR ZENGER
ÜYE: CEMAL ÖZLÜ
ÜYE: GÜÇLÜ BAYAR
ÜYE: ACAR ATAY
ÜYE: AHMET ÖZ

06.12.1984 - 08.06.1985

BAŞKAN: TAHİR TÜRETKEN
2. BAŞKAN: ALİ ULVİ KİREMİTÇİLER
2. BAŞKAN: İBRAHİM KOÇ
GENEL SEKRETER: HASAN DENİZKURDU
MUHASİP: SADRİ İŞÇİMENLER
VEZNEDAR: SERDAR ZENGER
ÜYE: NEVZAT ÇOBANOĞLU
ÜYE: MUHLİS ÖZSOYDAN
ÜYE: AHMET ÖZ
ÜYE: EROL BAŞ
ÜYE: GÜÇLÜ BAYAR
ÜYE: ACAR ATAY
ÜYE: EKREM GÜÇSAV
ÜYE: FEHİM ALPAY
ÜYE: HASAN ERTEN

Başkanlığa seçilen Tahir Türetken tedavi için yurtdışına gittiğinden Yönetim Kurullarına 25.3.1985 tarihinde kadar 2. Başkanlar Ali Ulvi Kiremitçiler ve İbrahim Koç başkanlık yapmıştır.

08.06.1985 - 01.11.1985

BAŞKAN: TAHİR TÜRETKEN
2. BAŞKAN: ALİ ULVİ KİREMİTÇİLER
2. BAŞKAN: MUHLİS ÖZSOYDAN
GENEL SEKRETER: HASAN DENİZKURDU
MUHASİP: ÇETİN TAŞKINGENÇ
VEZNEDAR: SERDAR ZENGER
ÜYE: BEDİİ TUAÇ
ÜYE: GÜÇLÜ BAYAR
ÜYE: AHMET ÖZ
ÜYE: ADNAN YENİCE
ÜYE: METİN ÜRKMEZ
ÜYE: ACAR ATAY
ÜYE: EROL BAŞ
ÜYE: EKREM GÜÇSAV
ÜYE: LEMİ YERLİ
ÜYE: ÖZCAN ÖNGEN
ÜYE: ARİF DÖKEL

01.11.1985 - 03.06.1986

BAŞKAN: YILMAZ TEMİZOCAK
2. BAŞKAN: ÇETİN TAŞKINGENÇ
2. BAŞKAN: GENCER KOYUNCUOĞLU
GENEL SEKRETER: ÖZER KIRCA
VEZNEDAR: ENDER YORGANCILAR
ÜYE: GÜÇLÜ BAYAR
ÜYE: AHMET ÖZ
ÜYE: EROL ÖZDURAN
ÜYE: METİN ÜRKMEZ
ÜYE: ERGÜN YILMAZ
ÜYE: AKIN BÜYÜKTUNCA

03.06.1986 - 27.10.1987

BAŞKAN: İBRAHİM KOÇ
2. BAŞKAN: MUHLİS ÖZSOYDAN
2. BAŞKAN: GENCER KOYUNCUOĞLU
GENEL SEKRETER: M.ALİ KASALI
MUHASİP: MEVLAN DÜZYATAN
ÜYE: ATEŞ ÖZERK
ÜYE: TEVFİK ŞÜKÜRER
ÜYE: ÖNDER BAYSOY
ÜYE: MUSTAFA ÖZMEN
ÜYE: ARİF DÖKEL

27.10.1987 - 14.11.1988

BAŞKAN: İBRAHİM KOÇ
2. BAŞKAN: ERTAN SAKIZLI
2. BAŞKAN: GENCER KOYUNCUOĞLU
MUHASİP: MEVLAN DÜZYATAN
ÜYE: M.ALİ KASALI
ÜYE: ATEŞ ÖZERK
ÜYE: SADİ URUĞ
ÜYE: ÖNDER BAYSOY
ÜYE: AHMET ÖZ
ÜYE: FEHİM ALPAY
ÜYE: ARİF DÖKEL
ÜYE: ERSİN FARALYALI
ÜYE: MAZHAR İZMİRLİOĞLU
ÜYE: İHSAN ERZURUMLU
ÜYE: VURAL PİYANCI
ÜYE: SANCAR MARUFLU

14.11.1988 - 30.05.1989

BAŞKAN: HASAN DENİZKURDU
2. BAŞKAN: ALİ ULVİ KİREMİTÇİLER
2. BAŞKAN: ATEŞ ÖZERK
MUHASİP: MEVLAN DÜZYATAN
GENEL SEKRETER: GÜÇLÜ BAYER
VEZNEDAR: İBRAHİM YELKENBİÇER
BASIN SÖZCÜSÜ: EROL BAŞ
ÜYE: SERACETTİN SAKIPAĞA
ÜYE: SADİ GÜNDOĞAN TUNCER
ÜYE: CEVAT DALAY
ÜYE: AHMET ERGİN
ÜYE: HALİL YÜKSEL
ÜYE: LEVENT ALPGÜLTAŞ
ÜYE: İHSAN ERZURUMLU
ÜYE: EKREM GÜÇSAV (19.12.1988'de istifa etti.)
ÜYE: KAAN AKACUN
ÜYE: SEMİH TÜRETKEN

30.05.1989 - 15.11.1989

BAŞKAN: CİHAN BÜYÜKORAL
2. BAŞKAN: SERACETTİN SAKIPAĞA
2. BAŞKAN: M. ALİ KASALI 03.07.1989 istifa
2. BAŞKAN: ÖNDER BAYSOY 03.07.1989 istifa
MUHASİP: MEHMET KARAPINAR
GENEL SEKRETER: ÖZER KIRCA 03.07.1989 istifa
VEZNEDAR: HAYDAR MERT
ÜYE: VURAL PİYANCI
ÜYE: İBRAHİM YELKENBİÇER
ÜYE: ENDER YORGANCILAR
ÜYE: FERRUH ERGEZEN
ÜYE: ÖZCAN BEŞİKÇİOĞLU
ÜYE: OSMAN DENİZKURDU
ÜYE: MURAT AYIK
ÜYE: İLHAMİ TANRIVERDİ
ÜYE: YILMAZ ÖZŞENER
ÜYE: VOLKAN ALPOSKAY

15.11. 1989 - 13.06.1990

BAŞKAN: CİHAN BÜYÜKORAL
2. BAŞKAN: İBRAHİM YELKENBİÇER
2. BAŞKAN: FERRUH ERGEZEN
GENEL SEKRETER: SERDAR ZENGER
MUHASİP: HAYDAR MERT
VEZNEDAR: İLHAMİ TANRIVERDİ
BASIN SÖZCÜSÜ: ENDER YORGANCILAR
ÜYE: VURAL PİYANCI
ÜYE: VOLKAN ALPOSKAY
ÜYE: MÜJDAT ÜNSALAN
ÜYE: ALİ ERÖZEN
ÜYE: YÜCEL İZMİRLİ
ÜYE: NURETTİN HAKYEMEZ
ÜYE: AHMET DÖRDÜNCÜ
ÜYE: OSMAN DENİZOĞLU
ÜYE: ŞENOL ERTAMER

NOT: Yönetim Kurulu’nun 01.03.1990 tarihinde yaptığı toplantı 9 no'lu karara göre Başkan Cihan Büyükoral’ın sağlık nedenleriyle iki ay toplantılara katılamayacağı için izinli sayılmasına, Nurettin Hakyemez’in 2. Başkan olmasına, Cihan Büyükoral’ın görevinin başına dönünceye kadar Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapmasına karar verilmiştir. Başkan Cihan Büyükoral “02.04.1990 tarihinde” görevine tekrar dönmüştür.

13.06.1990 - 14.03.1991

BAŞKAN: ÖNDER BAYSOY
2. BAŞKAN: ÖZER KIRCA
2. BAŞKAN: M. ALİ KASALI
2. BAŞKAN: NAHİT MAY
GENEL SEKRETER: İSKENDER MESUDİYELİ
MUHASİP: MEVLAN DÜZYATAN
ÜYE: AHMET ÖZ
ÜYE: ATEŞ ÖZERK
ÜYE: GÜÇLÜ BAYAR
ÜYE: EKREM GÜÇSAV
ÜYE: MUHİTTİN KALKAN
ÜYE: CİHAT ERGÜDER
ÜYE: MENGÜ PEKCAN
ÜYE: YILDIRIM AYDAN (24.12.1990'da istifa etti.)
ÜYE: NURETTİN ERDEM
ÜYE: AHMET BİTMEZ
ÜYE: İZZET AKŞAR

14.03.1991 - 19.11.1991

BAŞKAN: CİHAN TÜRSEN
2. BAŞKAN: CİHAN BÜYÜKORAL
2. BAŞKAN: ÖNDER BAYSOY (23.09.1991'de istifa etti.)
GENEL SEKRETER: TAYLA KIYAT
MUHASİP: HAYDAR MERT
VEZNEDAR: İLHAMİ TANRIVERDİ
FUTBOL ŞUBESİ: FERRUH ERGEZEN
FUTBOL ŞUBESİ: İSKENDER MESUDİYELİ
FUTBOL ŞUBESİ: SELAHATTİN SAKIPAĞA
ÜYE: MUSTAFA KARAGÖZ
ÜYE: M.ALİ KASALI
ÜYE: ENDER YORGANCILAR
ÜYE: MENGÜ PEKCAN
ÜYE: M.ALİ SARIZEYBEK
ÜYE: METİN ÜRKMEZ
ÜYE: CİHAT ARGÜDEN
ÜYE: YILDIRIM AYDAN

22.11.1991 - 08.06.1992

BAŞKAN: İSKENDER MESUDİYELİ
2. BAŞKAN: İLHAMİ TANRIVERDİ
2. BAŞKAN: ENDER YORGANCILAR
GENEL SEKRETER: YILMAZ ÖZŞENER
MUHASİP: HAYDAR MERT
ÜYE: SEÇKİN İNAN GUİMİN
ÜYE: MUSTAFA TOPSAKAL
ÜYE: UĞUR BARKAN
ÜYE: MUSTAFA KARAGÖZ
ÜYE: FERRUH ERGEZEN
ÜYE: CELAL ERGİN
ÜYE: YILDIRIM AYDAN
ÜYE: CENK KARACE
ÜYE: ORAL ÖZKURAL
ÜYE: ARİF MERSİN
ÜYE: MUSTAFA KAYA
ÜYE: SALİH GÜVEN

08.06.1992 - 04.01.1993

BAŞKAN: İSKENDER MESUDİYELİ
2. BAŞKAN: ENDER YORGANCILAR
2. BAŞKAN: HALUK ULUSOY (29.06.1992'de istifa etti.)
2. BAŞKAN: UĞUR BARKAN
GENEL SEKRETER: YILMAZ ÖZŞENER
MUHASİP: MUSTAFA KARAGÖZ
ÜYE: VECDİ TÜRSEN
ÜYE: HAYDAR MERT
ÜYE: SALİH GÜVEN
ÜYE: CELAL ERGİN
ÜYE: YILDIRIM AYDAN
ÜYE: CENK KARACE
ÜYE: MUSTAFA TOPSAKAL
ÜYE: ARİF MERSİN
ÜYE: MUSTAFA KAYA
ÜYE: ATİLLA COŞKUN
ÜYE: ENVER GOCAY
ÜYE: YAŞAR GÜVENEN (29.06.1992’de göreve geldi.)

04.01.1993 - 23.08.1993

BAŞKAN: COŞKUN SÜER
2. BAŞKAN: MEVLAN DÜZYATAN
2. BAŞKAN: YURDAL TOKAT
2. BAŞKAN: GÜÇLÜ BAYAR
GENEL SEKRETER: BENSE DOLOGH
MUHASİP: SAFFET TAŞKIN
VEZNEDAR: OKTAY YEŞİL
ÜYE: VOLKAN ALPOSKAY
ÜYE: VECDİ TÜRSEN
ÜYE: MUSTAFA TOPSAKAL
ÜYE: SELAHATTİN SAKIPAĞA
ÜYE: GÜÇLÜ BAYAR
ÜYE: İBRAHİM BAYER
ÜYE: İBRAHİM ASLAN
ÜYE: ADİL KAYACAN
ÜYE: ALPASLAN USAL
ÜYE: GÜNER YENİGÜN
ÜYE: AHMET BİTMEZ
ÜYE: H.ZEKİ OSMA
ÜYE: CEM DEĞİRMENCİOĞLU
ÜYE: YÜCEL KÜN
ÜYE: KEMAL ÇALIK

23.08.1993 - 04.03.1994

BAŞKAN: COŞKUN SÜER
2. BAŞKAN: GÜÇLÜ BAYAR
2. BAŞKAN: YILMAZ ÖZŞENER
2. BAŞKAN: ÜNAL KAMALI
GENEL SEKRETER: MEVLAN DÜZYATAN
MUHASİP: SAFFET TAŞKIN
VEZNEDAR: H.ZEKİ OSMA
BASIN SÖZCÜSÜ: VECDİ TÜRSEN
ÜYE: NECDET İLERİ
ÜYE: İBRAHİM ASLAN
ÜYE: MUAMMER GEZGİNCİ
ÜYE: SAMİ ARINÇ
ÜYE: SITKI ŞÜKÜRER
ÜYE: OKTAY YEŞİL
ÜYE: CEM DEĞİRMENCİ
ÜYE: HÜSEYİN ÖZEN
ÜYE: İBRAHİM PALAOĞLU
ÜYE: SELAHATTİN SAKIPAĞA
ÜYE: ASİL ÖZTÜRK
ÜYE: ORAL ÖZKURAL

04.03.1994 - 23.12.1994

BAŞKAN: ÖZER KIRCA
2. BAŞKAN: ÖNDER BAYSOY
ASBAŞKAN: SERACETTİN SAKIPAĞA
ASBAŞKAN: ENDER YORGANCILAR
ASBAŞKAN: MENGÜ PEKCAN
AS BAŞKAN: ÜNAL KAMALI
HUKUK İŞLERİ: VOLKAN ALPOSKAY
ÜYE: CELAL ERGİN
ÜYE: SAMİ ARINÇ
ÜYE: KUBİLAY ATİLLA
ÜYE: ALİ İHSAN ÖZDOĞAN
ÜYE: EMRE BORLUOĞLU
ÜYE: CENK KARACE
ÜYE: MUSTAFA BAŞMAN
ÜYE: MUSTAFA TOPSAKAL
ÜYE: İBRAHİM PALAOĞLU
ÜYE: UĞUR BARKAN
ÜYE: TURHAN GÜRSEL URHAN
ÜYE: VECDİ TÜRSEN
ÜYE: NAHİT MAY
ÜYE: MUAMMER GEZGİNCİ
ÜYE: NİLGÜN ZENGER
ÜYE: HAYDAR ASLAN
ÜYE: KEREM ÖZCAN
ÜYE: GÖKHAN OKKAN

Karşıyaka Spor Kulübü yönetimine 04.03.1994 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul ile göreve getirilen Özer Kırca başkanlığındaki Yönetim Kurulu 16.05.1994 tarihinde yaptığı toplantı 7 numaralı kararı geregince başkan Özer Kırca’nın isteği üzerine görevlerinden istifa ettiler ve yeniden görev dağılımı yapıldı.

BAŞKAN: ÖZER KIRCA
2. BAŞKAN: ÖNDER BAYSOY
ASBAŞKAN: SERACETTİN SAKIPAĞA
ASBAŞKAN: TURHAN GÜRSEL URHAN
ASBAŞKAN: MENGÜ PEKCAN
AS BAŞKAN: NAHİT MAY
GENEL SEKRETER: VECDİ TÜRSEN
HUKUK İŞLERİ: VOLKAN ALPOSKAY
BASIN SÖCÜSÜ: GÖKHAN OKKAN
FUTBOL ŞUBESİ: ENDER YORGANCILAR 25.07.1994 istifa
FUTBOL ŞUBESİ: CELAL ERGİN 25.07.1994 istifa
FUTBOL ŞUBESİ: MUSTAFA BAŞMAN
FUTBOL ŞUBESİ: ÜNAL KAMALI
ÜYE: SAMİ ARINÇ
ÜYE: KUBİLAY ATİLLA 23.05.1994 İstifa
ÜYE: ALİ İHSAN ÖZDOĞAN
ÜYE: EMRE BORLUOĞLU
ÜYE: CENK KARACE
ÜYE: MUSTAFA TOPSAKAL
ÜYE: İBRAHİM PALAOĞLU
ÜYE: UĞUR BARKAN 25.07.1994 İstifa
ÜYE: MUAMMER GEZGİNCİ
ÜYE: KEREM ÖZCAN
ÜYE: HAYDAR ASLAN
ÜYE: NİLGÜN ZENGER

23.12.1994 - 07.03.1995

BAŞKAN: ÖZER KIRCA
2. BAŞKAN: SERACETTİN SAKIPAĞA
ASBAŞKAN: SAMİ ARINÇ
ASBAŞKAN: TANER KARAASLAN
GENEL SEKRETER: TURHAN GÜRSEL URHAN
HUKUK İŞLERİ: VOLKAN ALPOSKAY
BASIN SÖCÜSÜ: GÖKHAN OKKAN
MUHASİP: MEVLAN DÜZYATAN
ÜYE: ÜNAL KAMALI
ÜYE: İBRAHİM PALAOĞLU
ÜYE: TİBET KIZILCAN
ÜYE: VECDİ TÜRSEN
ÜYE: HAYDAR ASLAN
ÜYE: İHSAN ERZURUMLU
ÜYE: MUAMMER GEZGİNCİ
ÜYE: ALİ İHSAN ÖZDOĞAN
ÜYE: ŞEKİP İRİBOZ
ÜYE: GÜÇLÜ AYDOĞDU
ÜYE: MUSTAFA TOPSAKAL
ÜYE: SEMİH TÜRETKEN
ÜYE: KEREM ÖZCAN

7.3.1995 - 14.09.1995

BAŞKAN: ÖZER KIRCA
2. BAŞKAN: SERACETTİN SAKIPAĞA
ASBAŞKAN: SAMİ ARINÇ
ASBAŞKAN: TANER KARAASLAN
ASBAŞKAN: İHSAN ERZURUMLU
GENEL SEKRETER: TURHAN GÜRSEL URHAN
HUKUK İŞLERİ: VOLKAN ALPOSKAY
BASIN SÖCÜSÜ: GÖKHAN OKKAN
MUHASİP: MEVLAN DÜZYATAN
VEZNEDAR: TANSU ALPER
GENEL KAPTAN: ÜNAL KAMALI
ÜYE: İBRAHİM PALAOĞLU
ÜYE: TİBET KIZILCAN
ÜYE: MUHTEŞEM ÇAVUŞOĞLU
ÜYE: HAYDAR ASLAN
ÜYE: KEREM ÖZCAN (26.06.1995'te istifa etti.)
ÜYE: MÜFİD YARARBAŞ (26.06.1995'te göreve başladı.)

ÜYE: MUAMMER GEZGİNCİ
ÜYE: ALİ İHSAN ÖZDOĞAN
ÜYE: MERT PALA
ÜYE: SEMİH TÜRETKEN
ÜYE: MUSTAFA TOPSAKAL
ÜYE: GÜÇLÜ AYDOĞDU

14.09. 1995 - 16.01.1996

BAŞKAN: ÖZER KIRCA
2. BAŞKAN: MUSTAFA TOPSAKAL
ASBAŞKAN: NEDİM KALPAKLIOĞLU
ASBAŞKAN: VOLKAN ALPOSKAY
ASBAŞKAN: SEYHAN EVLİOĞLU
SEKRETER: MUAMMER GEZGİNCİ
GENEL KAPTAN: MERT PALA
PROFESYONEL ŞUBE: ERSAN UĞRAYANLAR
PROFESYONEL ŞUBE: TİBET KIZILCAN
PROFESYONEL ŞUBE: KEMAL CANIVAR
PROFESYONEL ŞUBE: İBRAHİM PALAOĞLU
ÜYE: ŞEKİP İRİBOZ
ÜYE: BÜLENT OLUK
ÜYE: HALUK ÖZTEKİN
ÜYE: UĞUR TUNA

06. 01. 1996 - 16.01.1997

BAŞKAN: İSKENDER MESUDİYELİ
2. BAŞKAN: ENDER YORGANCILAR
BAŞKAN YARDIMCISI: YURDAL TOKAT (06.02.1996’da istifa etti.)
BAŞKAN YARDIMCISI: TURHAN GÜRSEL URHAN
AMATÖR ŞUBE: DENİZ BARÇIN
MUHASİP: YAŞAR GÜVENEN
GENEL SEKRETER: MÜFİD YARARBAŞ
GENEL KAPTAN: CENK KARACE
ÜYE: ENVER GOCAY
ÜYE: UĞUR BARKAN
ÜYE: EKREM GÜÇSAV
ÜYE: DOĞAN HÜNER
ÜYE: FATİH ÖZKAN
ÜYE: GÖKHAN OKKAN
ÜYE: YÜCEL İZMİRLİ
ÜYE: ALİ ERTEN

16.01.1997 - 10.06.1997

BAŞKAN: İSKENDER MESUDİYELİ
2. BAŞKAN: YAŞAR GÜVENEN
BAŞKAN YARDIMCISI: DENİZ BARÇIN
BAŞKAN YARDIMCISI: TANSU ALPER
BAŞKAN YARDIMCISI: MUSTAFA TOPSAKAL
PROFESYONEL ŞUBE BAŞKANI: ENDER YORGANCILAR
GENEL SEKRETER: MÜFİD YARARBAŞ
MUHASİP: TURHAN GÜRSEL URHAN
VOLEYBOL ŞUBE BAŞKANI: ALİ ERTEN
ÜYE: UĞUR BARKAN
ÜYE: EKRAM GÜÇSAV
ÜYE: ŞEREF ONARLIOĞLU
ÜYE: ALTAN YENİCE
ÜYE: GÖKHAN OKKAN
ÜYE: YÜCEL İZMİRLİ
ÜYE: CELAL ERGİN

10.06.1997 - 18.12.1997

BAŞKAN: ÜNAL KAMALI
2. BAŞKAN: NEDİM KALPAKLIOĞLU
BAŞKAN YARDIMCISI: DENİZ BARÇIN
BAŞKAN YARDIMCISI: TANER KARAASLAN
GENEL SEKRETER: MÜFİD YARARBAŞ
MUHASİP: SEYHAN EVLİOĞLU
VOLEYBOL ŞUBE BAŞKANI: TİBET KIZILCAN
PROFESYONEL ŞUBE: CELAL ERGİN
ÜYE: ENDER YORGANCILAR
ÜYE: UĞUR BARKAN
ÜYE: AKİF DURMAZ
ÜYE: EROL ÜLKÜ
ÜYE: SAMİ ARINÇ
ÜYE: MEHMET YILMAZ

18.12.1997 - 12.01.1999

BAŞKAN: ÜNAL KAMALI
2. BAŞKAN: NEDİM KALPAKLIOĞLU
BAŞKAN YARDIMCISI: MUHİTTİN BİLGET
BAŞKAN YARDIMCISI:  TANER KARAASLAN
BAŞKAN YARDIMCISI:  SITKI ŞÜKÜRER
BAŞKAN YARDIMCISI:  SAİT GÜRSOY
GENEL SEKRETER: MÜFİD YARARBAŞ
MUHASİP: SEYHAN EVLİOĞLU
PROFESYONEL ŞUBE BAŞKANI: CELAL ERGİN
AMATÖR ŞUBELER SORUMLUSU: MUSTAFA TOPSAKAL
ÜYE: CEVAT KIRKPINAR
ÜYE: YILDIRIM AYDAN
ÜYE: FERDİ KÖYATASI
ÜYE: OKTAY YEŞİL
ÜYE: TOGAN TOPRAK
ÜYE: BÜLENT OLUK
ÜYE: ZİYA GÖKSEL
ÜYE: TİBET KIZILCAN

12.01.1999 - 06.05.1999

BAŞKAN: ÜNAL KAMALI (Şirketleşme gerçekleşti.)
2. BAŞKAN: NEDİM KALPAKLIOĞLU
BAŞKAN YARDIMCISI: MUHİTTİN BİLGET
BAŞKAN YARDIMCISI: TANER KARAASLAN
BAŞKAN YARDIMCISI: SITKI ŞÜKÜRER
BAŞKAN YARDIMCISI: SAİT GÜRSOY
GENEL SEKRETER: MÜFİD YARARBAŞ
MUHASİP: SEYHAN EVLİOĞLU
SOSYAL İŞLER: TUFAN ATAKİŞİ
ÜYE: AYDIN ALTINTAŞ
ÜYE: YILDIRIM AYDAN
ÜYE: MUSA ÖZDEMİR
ÜYE: OKTAY YEŞİL
ÜYE: FERDİ KÖYATASI
ÜYE: İBRAHİM PALAOĞLU
ÜYE: TOGAN TOPRAK
ÜYE: OSMAN AVCI

NOT:

a. Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Kamalı 16.03.1999 günü dilekçesinde Haziran 1999 ayına kadar sağlık sebepleriyle toplantılara katılamayacağını bildirir. Mazereti yönetim kurulunca kabul edilir…

b. Yönetim Kurulunda 2.Başkan olarak görev yapan Nedim Kalpaklıoğlu 16.03.1999 günü dilekçesinde 2.Başkanlık görevinden istifa ettiğini görevini sadece yönetim kurulu üyesi devam etmek istediğini bildirir. Mazereti yönetim kurulunca kabul edilir.

c. Ünal Kamalı’nın Başkanlığı bırakması nedeniyle Başkanlık görevini vekaleten Seyhan Evlioğlu’nun sürdürmesine, Seyhan Evlioğlu’dan boşalan Muhasip Üyeliğe’de Togan Toprak’ın getirilmesini Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulunun 16.03.1999 tarih 70 numaralı kararına göre oybirliğiyle karar verilir.

d. Yönetim Kurulunun aldığı kararlar sonucunda yeniden bir “Yönetim Kurulu” seçimi yapılması gerekli hale gelir. Yönetim Kurulu Mali ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapma kararı alır. İlk toplantının 29.04.1999 Perşembe günü saat. 19.00’da Selçuk Yaşar Tesislerinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının aynı yerde ve saatte 06.05.1999 Perşembe günü yapılmasına oybirliği ile karar verilir.

06.05.1999 – 26.01.2000

BAŞKAN: SEYHAN EVLİOĞLU
2. BAŞKAN: KENAN ÖZENİR
ASBAŞKAN: TOGAN TOPRAK
ASBAŞKAN: TURHAN GÜRSEL URHAN
ASBAŞKAN: YILDIRIM AYDAN
ASBAŞKAN: FERDİ KÖYATASI
MUHASİP: OKTAY YEŞİL
GENEL SEKRETER: OSMAN İŞGÜDER
CENK KARACE
MUSTAFA BAŞMAN
DERYA SAZAK
MELİH OKERMAN
HÜSEYİN DEMİRTAŞ
SELÇUK ATALAY
YÜCEL ÇAĞATAY
ŞENOL YILDIZ
ERBİL AKMAN
ECMEL BİRCAN
MÜFİD YARARBAŞ
FATİH DİNİZ

27.01.2000 - 05.06.2000

BAŞKAN: SEYHAN EVLİOĞLU
TURHAN GÜRSEL URHAN
HÜSMEN KIRKPINAR
YILDIRIM AYDAN
ZAFER SEVER
TOĞAN TOPRAK
ŞENOL YILDIZ
OSMAN İŞGÜDER
DERYA SAZAK
MUSTAFA BAŞMAN
İSMAİL TÜFEKÇİ
KENAN ÖZENİR
MELİH OKERMAN
SELÇUK ATALAY
YÜCEL ÇAĞATAY
CENK KARACE
ERBİL AKMAN
TALAT DÜLGE
AHMET DÖRTKARDEŞLER
HÜSNÜ DEMİRTAŞ

05.06.2000 - 19.10.2000

BAŞKAN: SEYHAN EVLİOĞLU
TOGAN TOPRAK
YILDIRIM AYDAN
HÜSMEN KIRKPINAR
DERYA SAZAK
AKİF DURMAZ
OSMAN İŞGÜDER
TALAT DÜLGE
TÜRKER SARIKOL
MUSTAFA BAŞMAN
ADNAN CEBİ
MELİH OKERMAN
KENAN ÖZENİR
ERBİL AKMAN
ŞENOL YILDIZ
TAYFUN CANDAŞ
EDİP SEZERSAN
FATİH DİNİZ
CAN ERBUĞ
YÜCEL ÇAĞATAY
ECMEL BİRCAN
SELÇUK ATALAY
TURHAN GÜRSEL URHAN
FERDİ KÖYATASI
CENK KARACE

19.10.2000 - 25.01.2001

BAŞKAN: ÖNDER BAYSOY
ENDER YORGANCILAR
M. ALİ KASALI
KENAN KIRKPINAR
MURAT TABAK
İBRAHİM CİNER
UĞUR BARKAN
YANSI ERASLAN
MERT PALA
OKTAY YEŞİL
TEVFİK ALYANAK
DENİZ BARÇIN
TOĞAN TOPRAK
TAHSİN TOYGAR
CENK KARACE
TANSU ALPER
AHMET KÖSEL
CELAL ERGİN
HAYDAR ASLAN
YASEMİN DİKMEN

25.01.2001 - 04.06.2001

BAŞKAN: ÖNDER BAYSOY
2. BAŞKAN: CENK KARACE
FUTBOL ŞUBE BAŞKANI: KENAN KIRKPINAR
BASKETBOL ŞUBE BAŞKANI: DENİZ BARÇIN
ASBAŞKAN: MURAT TABAK
ÜYE: M. ALİ KASALI
ÜYE: MERT PALA
ÜYE: CEM AYKAPLAN
ÜYE: ATİLLA DÖRASLAN
ÜYE: YANSI ERASLAN
ÜYE: ERDOĞAN ÇERÇİ
ÜYE: ŞEHMUZ AKÇA
ÜYE: TEVFİK ALYANAK
ÜYE: TAHSİN TOYGAR
ÜYE: AHMET KÖSEL
ÜYE: YASEMİN DİKMEN
ÜYE: UĞUR BARKAN
ÜYE: TANSU ALPER
ÜYE: UĞUR ALPHAN ÖZCEL
ÜYE: SERDAR DEMİRAĞ
ÜYE: TUNCAY ŞEKERCİ
ÜYE: AHMET ÖZ
ÜYE: HAYDAR ASLAN
ÜYE: TOGAN TOPRAK
ÜYE: OKTAY YEŞİL
ÜYE: A. CELAL ERGİN
ÜYE: CAN ERGÜN
ÜYE: NADİ KARACALI
ÜYE: ECMEL BİRCAN
ÜYE: GÖKŞİN KAYNAK

04.06.2001 - 05.06.2002

BAŞKAN: CENK KARACE
2. BAŞKAN: TOGAN TOPRAK
2. BAŞKAN: ECMEL BİRCAN
BASKETBOL ŞUBE BAŞKANI: YANSI ERASLAN
FUTBOL ŞUBE BAŞKANI: OKTAY YEŞİL
MUHASİP: GÜÇLÜ AYDOĞDU
GENEL SEKRETER: TUFAN KONUK
AMATÖR ŞUBELER SORUMLUSU: AVNİ SİREK
ÜYE: KENAN KIRKPINAR
ÜYE: MERT PALA
ÜYE: CAN ERGÜN
ÜYE: TUNCAY ŞEKERCİ
ÜYE: CEM AYKAPLAN
ÜYE: GÖKŞİN KAYNAK
ÜYE: NADİ KARACALI
ÜYE: HAYDAR ASLAN
ÜYE: ALİ ERTEN
ÜYE: OSMAN İŞGÜDER
ÜYE: MURAT KADAYIFÇIOĞLU
ÜYE: SERDAR DEMİRAĞ
ÜYE: ABDULLAH ŞAHİN
ÜYE: SAVAŞ ÖZERDEM
ÜYE: ERDOĞAN ÇERÇİ
ÜYE: ESEN ÖZBEK
ÜYE: AHMET ÖZ
ÜYE: EKREM GÜÇSAV
ÜYE: HALİL ZEKİ OSMA
ÜYE: KAAN KARACE
ÜYE: SEMİH TÜRETKEN
ÜYE: HALUK ÖZTEKİN
YEDEK ÜYE: SUAT TORAMAN

05.06.2002 - 09.01.2003

BAŞKAN: CENK KARACE
2. BAŞKAN: ECMEL BİRCAN
ASBAŞKAN: TOĞAN TOPRAK
ASBAŞKAN: OKTAY YEŞİL
ASBAŞKAN: MERT PALA
ASBAŞKAN: SAVAŞ ÖZERDEM
GENEL SEKRETER: TUFAN KONUK
ÜYE: GÖKŞİN KAYNAK
ÜYE: AVNİ SİREK
ÜYE: LEVENT AZİZ GÜNGİL
ÜYE: BERKAN AKYILDIZ
ÜYE: TUNCAY ŞEKERCİ
ÜYE: CÜNEYT TAKTUKA
ÜYE: TÜRKER SARIKOL
ÜYE: CEM KOCATOROS
ÜYE: SECDER AKINCI
ÜYE: ALİ ERTEN
ÜYE: AHMET ÖZ
ÜYE: HALUK ÖZTEKİN
ÜYE: ERDAL ÇİLENGİROĞLU
ÜYE: EKBER GÖÇER
ÜYE: HALİL ZEKİ OSMA
ÜYE: KERİM ÇETİN
ÜYE: ERDOĞAN ÇERÇİ
ÜYE: MURAT KADAYIFÇIOĞLU
ÜYE: EKREM GÜÇSAV
ÜYE: LEVENT BUMİN
ÜYE: OSMAN İŞGÜDER
ÜYE: AVNİ DEMİR
ÜYE: ESEN ÖZBEK

09.01.2003 - 16.06.2003

BAŞKAN: CENK KARACE
2. BAŞKAN: ECMEL BİRCAN
2. BAŞKAN: TURHAN GÜRSEL URHAN
ASBAŞKAN: OKTAY YEŞİL
ASBAŞKAN: MERT PALA
ASBAŞKAN:  SAVAŞ ÖZERDEM
ASBAŞKAN: M. TOGAN TOPRAK
GENEL SEKRETER: A.TUFAN KONUK
ÜYE: OSMAN İŞGÜDER
ÜYE: AVNİ SİREK
ÜYE: ESEN ÖZBEK
ÜYE: LEVENT AZİZ GÜNGİL
ÜYE: TUNCAY ŞEKERCİ
ÜYE: AHMET ÖZ
ÜYE: ERDAL ÇİLENGİROĞLU
ÜYE: KERİM ÇETİN
ÜYE: ONUR GÜNER
ÜYE: AHMET FERİDUN ÖZKAN
ÜYE: ÇİLER SAVAŞAN
ÜYE: ALİ ENGİN
ÜYE: ERTAN KARAYEL
ÜYE: OSMAN KIRKPINAR
ÜYE: CAN MUSTAFA KOPARAL
ÜYE: GÖKŞİN KAYNAK
ÜYE: CÜNEYT TAKTUKA
ÜYE: TÜRKER SARIKOL
ÜYE: EKREM GÜÇSAV
ÜYE: ALİ ERTEN
ÜYE: MURAT KADAİFÇIOĞLU
ÜYE: İSKENDER ASLAN
ÜYE: RAŞİT TIRMAN
ÜYE: SELİM ÖZEKİCİ
ÜYE: SAFTER KARABAĞLI
ÜYE: SERKAN ERGÜVENEN
ÜYE: KEREM ALİ SÜREKLİ

NOT: Cenk Karace kulüp başkanlığına 09 Ocak 2003 tarihindeki olağan genel kurulda seçilirken yönetim kurulu çalışması yapamadığından, yönetim kurulu 16 Ocak 2003 tarihinde seçildi.

16.06.2003 - 28.05.2004

BAŞKAN: CENK KARACE
2. BAŞKAN: OKTAY YEŞİL
2. BAŞKAN: KEREM ALİ SÜREKLİ
ASBAŞKAN: ECMEL BİRCAN
ASBAŞKAN: ABDURRAHMAN ÖZCAN
ASBAŞKAN VE BASKETBOL ŞUBE BAŞKANI: LEVENT AZİZ GÜNGİL
ASBAŞKAN: ERDAL TÜRKER
MALİ İŞLER: ŞENOL YILDIZ
AMATÖR ŞUBELER SORUMLUSU: SAVAŞ ÖZERDEM
ÜYE: OSMAN KIRKPINAR
ÜYE: AV. TUFAN KONUK
ÜYE: AVNİ SİREK
ÜYE: TUNCAY ŞEKERCİ
ÜYE: ALİ ENGİN
ÜYE: ERTAN KARAYEL
ÜYE: TÜRKER SARIKOL
ÜYE: SAFTER KARABAĞLI
ÜYE: ALİ ÇAĞLAR
ÜYE: METİN DİKMELİK
ÜYE: GÖKŞİN KAYNAK
ÜYE: ÇELİK ÖREN
ÜYE: CAN MUSTAFA KOPARAL
ÜYE: RAŞİT TARMAN
ÜYE: MURAT KADAYIFÇIOĞLU
ÜYE: ALİ ETREN
ÜYE: ÖMER CENAP ÇINAR
ÜYE: AHMET FERİDUN ÖZKAN
ÜYE: ONUR GÜNER
ÜYE: FATİH MEHMET DİNİZ
ÜYE: EKREM GÜÇSAV
ÜYE: TUFAN ATAKİŞİ
ÜYE: İSKENDER ASLAN
ÜYE: KAAN GÖÇER
ÜYE: GALİP ÇUKURLU
ÜYE: T. MURAT ATEŞ
ÜYE: DERYA SAZAK

NOT: 06 Haziran 2003 tariihinde başkanlığa ve yönetime talip hiçbir aday çıkmadığı için genel kurul toplantısı 16 Haziran 2003 tarihine ertelenmiş ve yönetim kurulu başkanlığına Cenk Karace tekrar seçilmiştir.

28.05.2004 - 10.01.2005

BAŞKAN: LEVENT AZİZ GÜNGİL
2. BAŞKAN: FATİH DİNİZ
2. BAŞKAN: SEYHAN EVLİOĞLU
ASBAŞKAN VE BASIN SÖZCÜSÜ: AHMET DİKER
ASBAŞKAN VE BASKETBOL ŞUBE BAŞKANI: BERKAN ERÇAKIR
ASBAŞKAN VE SOSYAL İŞLER: SAVAŞ ÖZERDEM
ASBAŞKAN VE AMATÖR ŞUBELER: ERTAN KARAYEL
GENEL SEKRETER: TUFAN KONUK
VOLEYBOL ŞUBE BAŞKANI: ONUR GÜNER
ÜYE: SECDER AKINCI
ÜYE: AVNİ SİREK
ÜYE: ÖMER CENAP ÇINAR
ÜYE: HÜSEYİN KOÇ
ÜYE: EDİZ FUAT BAKSI
ÜYE: ŞENOL YILDIZ
ÜYE: AHMET ÖZKAN
ÜYE: M.CAN KOPARAL
ÜYE: ERDAL ÇİLENGİROĞLU
ÜYE: ESEN ÖZBEK
ÜYE: HASAN ERYİĞİT
ÜYE: KAHRAMAN TURUMTAY
ÜYE: KERİM ÇETİN
ÜYE: MEHMET ÇELİKER VEFAT
ÜYE: YÜCEL ÇAĞATAY
ÜYE: SAFTER KARABAĞLI
ÜYE: MURAT KADAYIFÇIOĞLU
ÜYE: METİN DİKMELİK
ÜYE: TUFAN ATAKİŞİ
ÜYE: CUMHUR ŞENOLSUN
ÜYE: ALİ YAVUZ
ÜYE: ELZEM KÖSEOĞLU
ÜYE: DOĞAN HÜNER

10.01.2005 - 30.12.2005

BAŞKAN: LEVENT AZİZ GÜNGİL
2. BAŞKAN: FATİH DİNİZ
2. BAŞKAN: KEREM ALİ SÜREKLİ
ASBAŞKAN: SEYHAN EVLİOĞLU
ASBAŞKAN VE BASIN SÖZCÜSÜ: AHMET DİKER
ASBAŞKAN VE BASKETBOL ŞUBE BAŞKANI: BERKAN ERÇAKIR
GENEL SEKRETER: MEHMET YAYA
VOLEYBOL ŞUBE BAŞKANI: ONUR GÜNER
ÜYE: HÜSEYİN KOÇ
ÜYE: ŞENOL YILDIZ
ÜYE: AHMET ÖZKAN
ÜYE: ERDAL ÇİLENGİROĞLU
ÜYE: ESEN ÖZBEK
ÜYE: HASAN ERYİĞİT
ÜYE: KERİM ÇETİN

KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ ANMA GÜNLERİ

Karşıyaka Spor Kulübü'ne başkan, yönetici, sporcu, çalışan ve iz bırakmış taraftar olarak emeği geçmiş, aramızdan ayrılan unutulmaz Karşıyaka’lı isimlerin ölüm günleri ile bazı bilgilerini gösterir listedir.

OCAK

02 Ocak - Dr.Şevket Göknar (1916-2006) – 15 yıl Kongrelerde Divan Başkanlığı yaptı. 1963-1973 Belediye MeclisÜyesi

05 Ocak - Tibet KIZILCAN (1966-1998) Voleybol Şube Başkanı

05 Ocak - Recep Yelkenbiçer (1933-2007) Milli Yelkenci

07 Ocak - Dündar KARAKAPLAN (1336-2000) 40’lı yılların futbolcusu, hakem

10 Ocak - Mitat Erefe  (07.05.1942- 2010) Yelken

11 Ocak - Reşat AKKUM (1925-1989)

11 Ocak - Memduh Kayıra (1943-2013) KSK Divan Yönetim Kurulu üyesi

15 Ocak - Savaş Özerdem ( 1942-2014) KSK Tenis eski başkanı ve eski yönetici,

16 Ocak - Beliğ Beler (16.07.1925 -2014) KSK yöneticisi, milli tenisci

18 Ocak - Mümtaz Tarhan  (1909-1970) 1942-1943 KSK Başkanı

20 Ocak - Raşit Özsaruhan ( 1923-1987) Metaş`ın eski sahibi

28 Ocak - Behiç Barhan (1924-2009)  1950 KSK Başkanı

29 Ocak - Hüseyin KARACE (1932-1990) Sporcu, yönetici

ŞUBAT

04 Şubat - Aydın Kaymak ( 1925-2014) 1961-1962 KSK Başkanı, 63-67-82 yönetici

04 Şubat - Baha Eğinlioğlu ( 1941-2014 ) Basketbol yöneticisi

04 Şubat - Gürcan HEPER ( 1940-2014 ) Yönetici, Divan Yönetim Kurulu üyesi

05 Şubat - Sadi İPLİKÇİ  (1900-1988) 1940 KSK Başkanı

05 Şubat - Niyazi Mesta ( 1911-1995) Yelken

06 Şubat - Argun AKMORAL (1936-2009) 1960-1967 oyuncu, 1984’e kadar altyapıda antrenör.

08 Şubat - A.Ceyhan ELYABAN ( 1949-2004) 1969-70 kadrosundan futbolcumuz,

08 Şubat - M.Emin BİRSEL (1901-1978) 1943-1944 KSK Başkanı

08 Şubat - Ali Cahit YILDIZ ( 1927-2001 ) Karşıyakalı milli masör

12 Şubat - M. Altuğ Duransoy (1942-2004) KSK Yelken

12 Şubat - Cezmi Zallak (1921-1965) Gazeteci, yönetici

13 Şubat - Zeki Şensan (1937-1995) 1962-1966 dönemi futbolcusu

19 Şubat - Yaşar AVCI (1924-2009 ) Karşıyakalı Çarşı esnafı

20 Şubat - Tahir BOR (1886-1973) KSK Kurucularından

20 Şubat - Ahmet Tuna KOZAN ( 1940-1988) Futbolcumuz

22 Şubat - Ali Kaluç (1912-1964) Çarşı'nın tanınmış esnaflarından

23 Şubat - Raşit Cevher (Simba) - (1931-1981) KSK Yelken

24 Şubat - Münir BİRSEL (1897-1990) KSK Başkanı, Eski bakanlardan

24 Şubat - "Kalaycı" Yılmaz Doğangenç (1934-1991) 1955-1962 dönemi futbolcusu

25 Şubat - İsmet KOCATOROS (1948-2009) Futbolcumuz ve 1980-1983 arası yöneticimiz. 

MART

02 Mart - Tolga KOCATOROS (1971-2005) Milli yelkencimiz

02 Mart - Erdem ERZEYBEK (1933-1977) KSK Yelken

06 Mart - Malik YAYLIM (1903-1987) 1926 Şampiyon takımın kalecisi

08 Mart - Necdet GÜRSOY ( 1922-2011) Yönetici

10 Mart - Gencer KOYUNCUOĞLU (1943-2002) Yönetici

11 Mart - Önder BAYSOY (1946-2007) KSK Başkanı

18 Mart - Mehmet Halit ONARAN (1882-1964) KSK kurucularından

18 Mart - Burhan GÜREL (1943-2014) Milli futbolcumuz

24 Mart - Mücteba ZEYREK  (1946-2012) Taraftar

27 Mart - Sabri MENTEŞ (1919-2005) 1937 KSK Başkanı

30 Mart - Suat YURTKORU (1904-1978) eski Başkanlardan

NİSAN

05 Nisan - Rahmi HEPSARSAR ( 1934-1993) Yönetici

06 Nisan - Osman Aydemir (1922-2006) Yönetici

07 Nisan - Orhan Alpyörük Dr. (1915-2001) 1948-1949 yılları KSK Başkanı

07 Nisan - Haldun Akbulut (1919-1973) KSK Yelken 

22 Nisan - Zühtü Işıl (1897-1985) KSK kurucularından - Cumhuriyet sonrası ilk Başkan

24 Nisan - Refik Şevket İnce(1885-1955) CHP-DP milletvekili, bakan

27 Nisan - Süreyya İPLİKÇİ (1895-1957) KSK Kurucularından

30 Nisan - İbrahim Sakızlıoğlu ( 1945- 2009) 1962-1969 yılları arasında KSK'de futbolcu

MAYIS

11 Mayıs - Celasin Muşkara (1924-2001)

13 Mayıs - Cevat KIRKPINAR ( 1947- 2012) Yönetici

17 Mayıs - Sami Ergezen  (1888-1963) Lokmacı Sami Bey

19 Mayıs - Vakur UTKUN (1923-2001) 1965-1966 dönemi KSK Başkanı

20 Mayıs - Fazlı Arınç (1923-1976) Milli güreşçi

21 Mayıs - Sağlam Bayar (1942-1984) KSK Yelken

22 Mayıs - Abdurrahman Akkum  ( 1906-1970) 1943 dönemi KSK Başkanı

24 Mayıs - "Kampana" A. Rıza Alpay (1920-1990) Futbolcu, yönetici "Tilla Rıza"

25 Mayıs - Nazmi Karagözoğlu (1923-2010) 40-50’li yılların futbolcusu, antrenörü

27 Mayıs - Osmanzade Hamdi Aksoy (1883-1961) İzmir’in ilk milletvekillerinden

29 Mayıs - Necdet Aygün (Delibaş) (1944- 1985) Yönetici

HAZİRAN

01 Haziran - Böğürtlen Şeşbeş (1932-2001) Yönetici

06 Haziran - Turan Muşkara (22.10.1922-2003)

06 Haziran - İbrahim Tusder ( Çipçip-Layla) (1914-2001) futbolcu, antrenör

07 Haziran - Mehmet Cemil ERKLİ (1889-1971) KSK Marşının bestecisi, KSK Kurucularından

15 Haziran - Ahmet Piriştina ( 1951-2004) Büyükşehir Belediye Başkanı

22 Haziran - Cengiz Kocatoros  (1943-1985) Futbolcu, yönetici

23 Haziran - Hüseyin Avni Yelkenbiçer (1926-2008) Futbolcu, yönetici, hakem

24 Haziran - M. Kemal Atatürk’ün 2. KSK ziyareti (1926)

25 Haziran - Bulut Ata Erk ( 1936-2003) 1951-1966 yılları arasında KSK futbolcusu

25 Haziran - Yurdal Tokat ( 1938-2006) 1993 ve 1996 2 dönem KSK 2. Başkanı

30 Haziran - Özcan Öngen (Moto Özcan) (1935-2013) 50'li ve 60’lı yılların unutulmaz futbolcusu

TEMMUZ

03 Temmuz - Sezai Akdağ (1924-2001)  1957-1958 KSK Başkanı, bakan

04 Temmuz - Hidayet Erzeybek (Göbek Hidayet) futbolcu, antrenör, yönetici

05 Temmuz - Sencer Dikeçoğlu  eski futbolcu (1925-1983)

06 Temmuz - Mehmet Ersin Faralyalı (1939-2008) Basketbolcu, yönetici, bakan

06 Temmuz - İbrahim Bilgetekin (1929-2012) Yönetici

17 Temmuz - M. Reşat Çelebi (1909-1995) 1951-1952 KSK Başkanı

17 Temmuz - Tuncay Şekerci ( 1965-2010) Yönetici

17 Temmuz - Metin Ürkmez (2012) 1985 Baskebol Şube Başkanı

19 Temmuz - Erol Baş (1939-2005) 1963-1974 arası futbolcu, kaptan, yönetici 

21 Temmuz - Haydar MERT  ( 1954-1996 ) Yönetici

22 Temmuz - Hüseyin Serttaş –Boyacı Hüseyin- (1905-1981) Yönetici, menecer       

25 Temmuz - Muhip Çağlıdil (1940-1969) Kaleci

29 Temmuz - Suat Gürbüzer (1927-1996) futbolcu

AĞUSTOS

09 Ağustos - Bedii TUAÇ (1926-2014) Başkan ve yönetici

11 Ağustos - Melih Yücel (1915-1982) 1945 KSK Başkanı

13 Ağustos - "Şişman" Mehmet Kaluç (1948-2005) Çarşıda esnaf, taraftar

14 Ağustos - "Arap" Osman Ateş (1932-2003) Yüzücü, antrenör, yönetici

15 Ağustos - "Bambino" Süleyman ATALKIN (1923-1987)

15 Ağustos - Yunus Yaya ( 1945-15.08.2002) Yönetici

15 Ağustos - Cengiz Eriç (1945-2012) 1964 KSK genç takım kaptanı

16 Ağustos - Ali Fikri Altay (1882-1965) Karşıyaka'nın ilk Belediye Başkanı, KSK Başkanı

21 Ağustos - Tevfik Hakyemez SAKIPAĞA (1923-1990) 

24 Ağustos - Hilmi Ziya Apak (1913-2004) Karşıyaka Lisesi kurucu Müdürü 1946 ve 1947 KSK Başkanı

EYLÜL

02 Eylül - Durmuş  Yaşar (1892- 1982) Selçuk Yaşar’ın babası

05 Eylül - "Laplap" Lütfü Aksoy (1911 - 1988) 1927-33 milli futbolcu

17 Eylül - H. Sadrettin İşçimenler (1913-1988) KSK Başkanı

28 Eylül - Sedat Sayın (1925-1974) Yönetici

EKİM

02 Ekim - Necdet Özşener ( 1935- 2012) KSK Yelken Şubesi Başkanı

03 Ekim - Dr.Tahsin BOR ( 1930-2014 ) KSK Divan üyesi

13 Ekim - M.Kemal Atatürk’ün Kulübümüzü ilk ziyareti - 1925

17 Ekim - Vural Olşen (1936-2006) futbolcu

17 Ekim - Kenan Tapman (1943-2012) Karşıyakalı

19 Ekim - Muharrem Candaş  (1921-2009) Dünya Şampiyonu Karşıyakalı güreşçi, yönetici

20 Ekim - Dr.Lebid Yurtoğlu  ( 1917-1978) Yönetici

21 Ekim - Ali Ulvi Kiremitçiler ( 1934-2006) 1969-1970-1971 KSK Başkanı ve yöneticisi

21 Ekim - Ömer Erboz (1919-2008) KSK Başkanı, yönetici

24 Ekim - Ziya Ertemer (1923-2011)

25 Ekim - Serdar Zenger (1938-2000) Yelken Şubesi Başkanı

30 Ekim - Arda Aykanat ( 1945 -2005) Voleybolcu, yönetici

KASIM

01 Kasım - Cemal Müstafa (Ahmet) UMAR (1903-1958) 1936 KSK Başkanı ve yönetici

01 Kasım - Atilla Acar (… - 2012) KSK Yelken Şubesi Başkanı

06 Kasım - Erol Erkal (1937-1987) 1957-1961 dönemi KSK futbolcusu

09 Kasım - Hüseyin Usmen Dr. (1915-1998)

12 Kasım - Cavit Samancıoğlu (1914-1972 ) 1930'lu ve 1950’li yılların KSK futbolcusu

15 Kasım - Zafer Samancıoğlu ( 1922-2005) 1940'lı ve 1950’li yılların KSK futbolcusu

16 Kasım - Özgür Soylu (1987-2008) taraftar

17 Kasım - Fahrettin Hüsnü Tonak (1877-1975) KSK kurucularından

18 Kasım - Sait Ferdi Köyatası (1956-2002) Futbolcu, yönetici

18 Kasım - Mengü Pekcen (…- 2010) Voleybol, Amatör Dallar yöneticisi

26 Kasım - İsmail Özerk (1912-1997) 1955-1957 KSK Başkanı (Ateş Özerk’in babası)

ARALIK

01 Aralık - Mahmut Şevket Atalkın (1880-1969)  Eski Karşıyakalı

02 Aralık - Pertev Molay (1920-1986) 1966-1967, 1973,1974,1975,1977, 1980-81 6 dönem KSK Başkanı

04 Aralık - Fehmi Hepşenkal (1930-2006) Boksör, yönetici, Çarşı esnafı

04 Aralık - Mehmet Temizocak (1911-1980)  

07 Aralık - Erol Özışıkçılar (Gazcı Erol) (1934-1987) 1950-1962 yılları arasında futbolcu,1981-1984-1986 arasında KSK Başkanı

07 Aralık - Sedat Kahraman, (1929-2009) 2006 KSK Başkanı

14 Aralık - Melih Abidinoğlu (1936-2008) Yönetici

16 Aralık - Nebil Susup (1926-1994) 50’lersw futbolcu

21 Aralık - Yılmaz Özşener ( 06.08.1943-2013) Avukat, Yönetici

27 Aralık - Adnan Yamanlar (1920-1977) Yönetici

KSK.ORG.TR Tüm Hakları Saklıdır, Copyright 2015. Tasarım ve Programlama : Ünlem Bilişim.