Karşıyaka Spor Kulübü Derneği "Olağan Seçimli Genel Kurul ve Mali Genel Kurul" İlanı

Derneğimizin 10.06.2021 tarih ve 2021-18 sayılı Yönetim kurulu kararı gereği; 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde yapmamız gereken, koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında alınan yasaklar nedeniyle ertelenen, Karşıyaka Spor Kulübü Derneği’nin “Olağan Seçimli Genel Kurul ve Mali Genel Kurul Toplantısı” 26 Haziran 2021 Cumartesi – 27 Haziran 2021 Pazar günleri Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda yapılacaktır. Birinci gün saat 15:00’te gündemin seçimler dışındaki maddeleri, ikinci gün 10:00 ile 15:00 saatleri arasında gündemin seçim maddeleri yerine getirilecektir. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, 03 Temmuz 2021 Cumartesi – 04 Temmuz 2021 Pazar günleri, aynı yer ve aynı saatlerde çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına karar verilmiştir. 

Değerli Üyelerimize saygıyla duyurulur.

Gündem:

1. Gün

1.  Açılış,

2.  Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması, Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

3.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

4.  Kulüp Başkanı’nın ya da görevlendireceği kişinin sunuş konuşması,

5.  Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgesinin okunması,

6.  Denetim Kurulu raporunun okunması,

7.  Yönetim ve Denetim Kurulu raporları üzerine görüşmeler,

8.  Yönetim Kurulunun mali ve idari bakımdan ibrası,

9.  Denetleme Kurulu raporunun ibrası,

10.  Taslak bütçenin görüşülmesi ve onaylanması.

2. Gün

11.  Seçimler; 
   a.        Dernek Başkanı’nın Seçimi,
   b.        Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
   c.        Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
   d.        Sicil Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
   e.        Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
   f.         Varlık Yönetimi Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,

12.  Dilek, temenniler ve kapanış.

Images
Date:10.06.21
Categories:

Sports School Pre Registrations Started

More Info
Copyright © 2021 DOGO Tech. All rights reserved.